Tiếng việt | English

Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới

- Ngày 29-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có công văn số 3741-CV/TU về việc tăng cường công tác phòng chống dịch Covid - 19 trong tình hình mới.

Tin cùng chuyên mục