Tiếng việt | English

Tạo động lực cho nông nghiệp phát triển tương xứng với tiềm năng

TQĐT - Tái cơ cấu nông nghiệp để tạo động lực cho nông nghiệp phát triển tương xứng với tiềm năng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến trong phiên thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV, vào sáng 3/11.

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh (Ninh Bình) nhận định: Hiện, sản xuất nông nghiệp còn sử dụng nhiều yếu tố đầu vào như tài nguyên đất, nước, nhân công, việc sử dụng nhiều phân bón, hóa chất khác tác động xấu đến môi trường, giảm sức cạnh tranh của sản phẩm. Chưa bao giờ môi trường nông thôn, vệ sinh an toàn thực phẩm lại trở thành vấn đề nóng, bức xúc như hiện nay.

Để phát triển nông nghiệp xanh và bền vững, đại biểu đề nghị cần đổi mới tư duy phát triển nông nghiệp theo hướng tăng giá trị, giảm đầu vào, quan tâm đến bảo quản sau thu hoạch, chế biến, thương hiệu, coi trọng giá trị dinh dưỡng và yếu tố thực phẩm chức năng từ các sản phẩm nông nghiệp.

Về cơ chế chính sách, theo đại biểu, Chính phủ cần tổng kết, nghiên cứu đưa ra những chính sách mới tạo động lực cho phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng ưu tiên, đào tạo nhân lực, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, tiếp thu kinh nghiệm thành công của một số mô hình sản xuất có hiệu quả trong nông nghiệp. Đồng thời, cần có chính sách quan tâm, hỗ trợ sản phẩm đầu ra có lợi thế quốc gia, lợi thế địa phương, có yếu tố thị trường, có giá trị kinh tế cao, giảm yếu tố đầu vào.

Ở những địa phương vùng sâu, vùng xa, cần áp dụng cơ chế thuế phí ở mức thấp nhất hoặc miễn, đặc biệt là các chính sách về đất đai. Đây là điểm nghẽn trong phát triển kinh tế nông nghiệp.

Đại biểu Nguyễn Thị Thanh phân tích: Việc tích tụ tập trung ruộng đất đã, đang diễn ra với nhiều hình thức, bước đi khá đa dạng. Mặc dù quá trình tích tụ, tập trung đang diễn ra đúng hướng nhưng thiếu những định hướng và hành lang pháp lý của Nhà nước, do vậy tình trạng sản xuất manh mún vẫn còn phổ biến trong nông thôn. Điều này hạn chế thực hiện cơ giới hóa, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ cũng như phát huy lợi thế nền kinh tế hàng hóa trong nông nghiệp.

Để thúc đẩy quá trình này, Nhà nước cần có cơ chế động viên, hướng dẫn cách làm ăn có hiệu quả qua tích tụ tập trung ruộng đất; gắn quá trình tập trung ruộng đất với cơ cấu lại nền kinh tế, cơ cấu lại lao động ở từng địa phương, lĩnh vực trên phạm vi cả nước, trên cơ sở đó giải quyết được việc làm cho lao động dôi dư, nâng cao năng suất lao động; xây dựng các chính sách phù hợp trong thị trường chuyển nhượng, cho thuê đất, tạo hành lang pháp lý về đất đai với thủ tục đơn giản, thuận lợi, chi phí thấp, đại biểu Thanh nêu rõ.

Quan tâm đến vai trò của doanh nghiệp, đại biểu Thanh nêu rõ: Khi thị trường là động lực của sản xuất hàng hóa, doanh nghiệp là trụ cột, là hạt nhân của sản xuất. Từ sự tham gia của doanh nghiệp sẽ thu hút được nguồn lực đầu tư của xã hội, gắn kết được các viện nghiên cứu và các nhà khoa học, các tổ chức sản xuất, khoa học công nghệ mới sản xuất có hiệu quả.

Đại biểu đề nghị Đảng, Nhà nước cần đổi mới tư duy trong chương trình hành động về nông nghiệp, nông thôn, trong đó, Nhà nước đóng vai trò dẫn dắt, doanh nghiệp là trung tâm, khoa học là đồng hành, nông dân là chủ thể, phát triển và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.

Cùng quan điểm, các đại biểu Nguyễn Văn Thể (Sóc Trăng), Trần Thị Hoa Ry (Bạc Liêu), Trần Đình Gia (Hà Tĩnh), Đoàn Văn Việt (Lâm Đồng), Triệu Tài Vinh (Hà Giang) cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp; trong đó, cần tập trung ứng dụng khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học vào lĩnh vực nông nghiệp; có cơ chế chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư; đẩy mạnh phát triển các mô hình hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp kiểu mới để tiêu thụ sản phẩm cho nông dân; kiểm soát chặt chẽ các chất hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật để tạo nên nền nông nghiệp sạch...


Đại biểu Quốc hội Âu Thị Mai thảo luận tại hội trường.

* Ngày 4-11, Quốc hội làm việc tại hội trường thảo luận về việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (giai đoạn 2010-2015) gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đại biểu Quốc hội Âu Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có bài phát biểu thảo luận tại phiên họp.

Đại biểu Âu Thị Mai khẳng định, xây dựng nông thôn mới là một chủ trương hợp lòng dân, góp phần thay đổi diện mạo các vùng nông thôn. Tuy nhiên, vẫn còn những tồn tại, hạn chế, khó khăn cần được khắc phục trong giai đoạn tới. Đại biểu đề nghị, Chính phủ cần xem xét tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về nông nghiệp, nông thôn, nông dân và xây dựng nông thôn mới, nhất là quan điểm “nông dân là chủ thể, xây dựng nông thôn mới là căn bản, phát triển toàn diện, hiện đại hóa nông nghiệp là then chốt”.

Bên cạnh đó, đại biểu Âu Thị Mai cho rằng, cần khắc phục những bất cập của Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015, đồng thời sớm xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện đồng bộ, kịp thời để các địa phương triển khai thực hiện; tăng kinh phí hỗ trợ xây dựng nông thôn mới cho các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách. Quốc hội, Chính phủ cần có thêm cơ chế, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư kinh doanh vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong nông nghiệp, nông thôn. Các địa phương cần thực hiện có hiệu quả việc lồng ghép nguồn vốn các chương trình, dự án trên địa bàn nông thôn với chương trình xây dựng nông thôn mới. 

P.V

Tin cùng chuyên mục