Tiếng việt | English

Tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận

- Ngày 22 và 23-10, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác mặt trận năm 2019. Dự lớp tập huấn có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và cán bộ chuyên trách MTTQ các cấp trong tỉnh.


Các đại biểu dự tập huấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe truyền đạt các nội dung về công tác giám sát và phản biện xã hội; việc thành lập, tổ chức hoạt động, kinh phí của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; nội dung cuộc vân động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới; thông báo kết quả Đại hội và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX; hướng dẫn xây dựng khu dân cư tự quản; tiêu chí, quy trình công nhận người có uy tín, công tác phát huy vai trò và chính sách đối với người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hướng dẫn việc lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí thực hiện giám sát, phản biện xã hội và kinh phí thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". 

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục