Tiếng việt | English

Thành ủy Tuyên Quang lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng các cấp

- Ngày 25-5, Thành ủy Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thành phố tham gia ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của đảng; dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX.


Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị.

Trên tinh thần dân chủ và xây dựng, tại hội nghị đã có 10 ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XX. Đây là các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, gợi mở được các vấn đề quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong thời gian tới. Trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đề nghị các đại biểu tiếp tục nghiên cứu dự thảo các văn kiện đại hội Đảng các cấp; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các hội nghị, đại hội các chi bộ, đảng bộ cơ sở; tiếp tục tham gia lấy ý kiến vào dự thảo các văn kiện; tập trung tổng hợp, đầy đủ, báo cáo về Ban Thường vụ Thành ủy để tiếp thu, xem xét và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục