Thành ủy Tuyên Quang đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW

- Ngày 13-12, Thành ủy Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị giữa Ban Thường vụ Thành ủy với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; việc vận động nhân dân giám sát thực hiện Nghị quyết.


Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, đại diện các ban đảng Thành ủy, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã thảo luận làm rõ một số kết quả đã đạt được, những khó khăn, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 như: Việc bố trí kiêm nhiệm các chức danh đối với cán bộ ở cấp cơ sở; vai trò, nhiệm vụ của MTTQ và các đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giám sát thực hiện Nghị quyết… Hội nghị đã tiếp tục đề ra các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18 trong thời gian tiếp theo. 

Tin, ảnh: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục