Tiếng việt | English

Thi “Kiểm sát viên sơ cấp giỏi” và “Chúng tôi là kiểm sát viên”

TQĐT - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh vừa tổ chức cuộc thi “Kiểm sát viên sơ cấp giỏi” và “Chúng tôi là kiểm sát viên” năm 2016.

Ban tổ chức phát đề thi cho thí sinh tham dự cuộc thi “Kiểm sát viên sơ cấp giỏi”. 

Tham gia cuộc thi “Kiểm sát viên sơ cấp giỏi” có 48 thí sinh là kiểm sát viên trong ngành Kiểm sát tỉnh thực hiện phần thi trắc nghiệm và giải quyết tình huống. Tham gia cuộc thi “Chúng tôi là kiểm sát viên” có 15 đội thi đến từ các phòng nghiệp vụ của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân dân các huyện và thành phố. Cuộc thi nhằm rèn luyện, nâng cao trình độ, trao đổi kinh nghiệm công tác của cán bộ kiểm sát các cấp, đồng thời phổ biến đến các tầng lớp nhân dân về trách nhiệm của cơ quan tố tụng trong việc tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân; xây dựng hình ảnh người cán bộ kiểm sát “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Ban tổ chức đã trao các giải nhất, nhì và ba cho các kiểm sát viên sơ cấp giỏi và các đội.

Tin, ảnh: Thái Anh

Tin cùng chuyên mục