Tiếng việt | English

Thứ Năm, ngày 5-12 khai mạc kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII

- Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII dự kiến tổ chức trong 4 ngày, từ 4 đến 7 - 12 - 2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Sáng thứ Năm, ngày 5-12, kỳ họp chính thức khai mạc.

Kỳ họp sẽ nghe các báo cáo của UBND tỉnh và các ngành, báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh trình tại kỳ họp; báo cáo của UBND tỉnh và của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII; nghe các báo cáo giám sát và thông qua các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp; thảo luận và thông qua nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; thực hiện miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; miễn nhiệm và bầu chức vụ một số ban HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021; tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn...

Kỳ họp được cập nhật trực tuyến trên Báo Tuyên Quang online và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài PT-TH Tuyên Quang.

Phan Anh

Tin cùng chuyên mục