Tiếng việt | English

Thúc đẩy hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh

- Thời gian qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai mạnh mẽ các hoạt động giao lưu hữu nghị, tăng cường công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài... góp phần thúc đẩy công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh.

Lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội đại biểu
Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh (gọi tắt là Liên hiệp) được thành lập theo Quyết định số 1620/QĐ-UBND ngày 21-12-2013 của UBND tỉnh. Liên hiệp là tổ chức chính trị - xã hội; hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nhân dân, xây dựng và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân trong tỉnh với nhân dân các nước, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cá nhân ở nước ngoài vì mục tiêu hòa bình, đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển.

Liên hiệp hiện có 3 tổ chức thành viên, gồm: Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan tỉnh, Hội hữu nghị Việt Nam - Pháp tỉnh. Với sự chỉ đạo, giúp đỡ thường xuyên của Liên hiệp, các hội hữu nghị tỉnh đã hoạt động đúng với tôn chỉ, mục đích, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên; tích cực, chủ động trong các hoạt động và đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, góp phần tăng cường công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh. 

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Liên hiệp đã tích cực, chủ động phối hợp với Sở Ngoại vụ, các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai nhiều hoạt động đối ngoại, gồm mối quan hệ với các đối tác, địa phương nước ngoài truyền thống như: Tỉnh Xiêng Khoảng (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào), thành phố Anseong, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc), châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); kết nối, thúc đẩy quan hệ hợp tác với địa phương, đối tác chiến lược, như: Nhật Bản (tỉnh Oita, tỉnh Aomori, Viện nghiên cứu Kinh tế Việt Nam của Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản...); Hàn Quốc (Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ thành phố Gwangju, Công ty Asia Seed...). Đồng thời, khảo sát, tăng cường các hoạt động giao lưu, hợp tác, xúc tiến đầu tư, thương mại, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, đối tác nước ngoài tiềm năng, như: Nga và Bee-la-rút, Hoa Kỳ, Cộng hòa Séc...


Trường THCS Bình Yên (Sơn Dương) được xây dựng khang trang từ nguồn kinh phí hỗ trợ của
Tập đoàn tài chính KB - ngân hàng Kookmin (Hàn Quốc) do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh
 và một số cơ quan, đơn vị kêu gọi tài trợ.

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua, Liên hiệp đã phát huy vai trò là cơ quan đầu mối trong công tác phát triển quan hệ, vận động và điều phối viện trợ phi chính phủ nước ngoài. Liên hiệp đã phối hợp tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức 2 hội nghị tăng cường hợp tác giữa tỉnh với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài vào năm 2016 và năm 2017. Sau hội nghị, có hơn 20 nhà tài trợ, tổ chức phi chính phủ nước ngoài có các hoạt động kết nối, hợp tác, đề xuất thực hiện dự án, tham gia các hoạt động tại tỉnh. Cùng với đó, Liên hiệp cũng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức 4 đoàn công tác làm việc với 14 tổ chức phi chính phủ nước ngoài tiềm năng tại Hà Nội, trong đó có 8/14 tổ chức đã lên thăm, khảo sát tại tỉnh.

5 năm qua, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tiếp nhận và triển khai 84 chương trình, dự án, viện trợ phi dự án của 34 tổ chức phi chính phủ, nhà tài trợ nước ngoài triển khai với tổng giá trị viện trợ cam kết là 15,2 triệu USD, giá trị giải ngân đạt 9,02 triệu USD (tương đương trên 207 tỷ đồng). Tiêu biểu như: Tổ chức GNI/Hàn Quốc (15 dự án); Tổ chức VNAH&HEV/Mỹ (10 dự án), Tổ chức WVI/Mỹ (6 dự án), PRCF/Mỹ, RtR/Mỹ (5 dự án)... Công tác tiếp nhận viện trợ, quản lý hoạt động, quản lý và sử dụng viện trợ đảm bảo đúng các quy định. Các chương trình, dự án đã góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của người dân vùng dự án, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước giảm nghèo bền vững, hướng đến các đối tượng yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

Thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”. Liên hiệp tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền quảng bá về mảnh đất, con người Tuyên Quang đến với bạn bè và các đối tác quốc tế; làm tốt công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, đầu tư nguồn lực để hỗ trợ nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững, đảm bảo an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh.         

  Bài, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục