Tiếng việt | English

Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến vào một số nội dung chương trình kỳ họp thứ 9

- Ngày 26-11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp cho ý kiến vào một số nội dung của chương trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Dự họp có các đồng chí: Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên  Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Cuộc họp đã giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVIII. Đồng thời, thảo luận cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát chuyên đề việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh từ năm 2015 đến 2018; Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về việc thi hành án hình sự và dân sự từ năm 2017 đến hết năm 2018; Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Văn hóa - Xã hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục mầm non giai đoạn 2014 - 2019; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII; tổng hợp đề xuất nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVIII...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Thường trực HĐND tỉnh đồng tình và đánh giá cao các báo cáo đã nêu tại cuộc họp. Các ban của HĐND, Văn phòng HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để bổ sung, chỉnh sửa các văn bản bảo đảm hợp lý, phản ánh đúng tình hình thực tế, đáp ứng mong muốn của cử tri. Các văn bản, báo cáo trình tại kỳ họp cần phải được xây dựng rõ ràng, khoa học, chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, chỉ ra được nguyên nhân, đồng thời đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục