Tiếng việt | English

Tiếp nối truyền thống, phấn đấu xây dựng Tuyên Quang thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc

TQĐT - Tuyên Quang là một vùng đất có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời. Từ thời các vua Hùng dựng nước, Tuyên Quang đã là một vùng đất quan trọng, là phên giậu của nước Văn Lang. Trải qua mấy nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, Tuyên Quang luôn giữ vị trí trọng yếu trong sự phát triển chung của đất nước. Bằng chứng là từ thời Lý, Trần, Lê, vùng đất cổ Tuyên Quang luôn được các triều vua coi trọng xác lập, xây dựng trở thành một đơn vị hành chính trực thuộc triều đình.

Nằm ở vị trí chiến lược quan trọng, “là phên giậu của Trung châu, cũng là nơi địa đầu quan yếu” của Tổ quốc, nhân dân Tuyên Quang kiên cường chiến đấu chống quân xâm lược, bảo vệ bờ cõi giang sơn. Sử sách đã ghi lại tinh thần chiến đấu, những đóng góp của quân và dân Tuyên Quang trong các cuộc kháng chiến: chống quân xâm lược Tống năm 1075 dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh họ Hà; chống quân Nguyên Mông năm 1285 dưới sự chỉ huy của Khai Quốc Vương Trần Nhật Duật; tham gia đại phá quân Mãn Thanh năm 1789 dưới ngọn cờ của nghĩa quân Tây Sơn; tham gia các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp xâm lược như phong trào Cần Vương những năm 1885 - 1898, khởi nghĩa Yên Thế cuối thế kỷ XIX… Nghiên cứu về Tuyên Quang, Tiến sỹ Nguyễn Văn Bân, vị quan Án sát tỉnh Tuyên Quang đầu thế kỷ 20 đã nhận định “…Tuyên Quang nằm về phía Bắc miền thượng du, có hình thế rồng cuộn hổ ngồi, giữ chắc nơi biên ải, làm cho thế nước vững bền, khiến cho đất đẹp một phương được nối tiếp tiếng hay từ vạn cổ…”.


Đồng chí Bí thứ Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm và các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra, khảo sát Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị lịch sử của khu di tích Quốc gia đặc biệt Tân Trào, ngày 6-4-2016. Ảnh: Thành Công

Theo sử sách, tên gọi Tuyên Quang đã xuất hiện từ rất sớm trên bản đồ hành chính của Việt Nam từ những năm 1397 (thời Trần). Tuy nhiên, dấu mốc lịch sử quan trọng để Tuyên Quang là đơn vị hành chính cấp tỉnh, đánh dấu bằng sự kiện năm 1831, vua Minh Mệnh tiến hành cải cách bộ máy hành chính toàn quốc, chia định địa giới từ Quảng Trị trở ra thành 18 tỉnh, trong đó có tỉnh Tuyên Quang. Sách Đại Nam thực lục chính biên ghi: Tân Mão, năm Minh Mệnh thứ 12, mùa đông, tháng 10, ngày mồng 1 làm lễ đông hưởng... bắt đầu hạ lệnh cho từ Quảng Trị trở ra Bắc chia hạt, đặt quan. Đối chiếu theo lịch Dương và lịch Âm thì ngày mồng 1 tháng 10 Âm lịch chính là ngày 4 tháng 11 năm 1831. Theo dụ của vua Minh Mệnh, địa hạt tỉnh Tuyên Quang thời kỳ này bao gồm 1 phủ là phủ Yên Bình, 1 huyện là huyện Hàm Yên (gồm địa bàn các huyện Yên Sơn, Hàm Yên và Thành phố Tuyên Quang ngày nay) và 5 châu gồm: châu Đại Man (huyện Na Hang, Chiêm Hóa, Lâm Bình ngày nay), châu Lục Yên, châu Thu Vật (thuộc tỉnh Yên Bái ngày nay), châu Vị Xuyên (tức tỉnh Hà Giang ngày nay), châu Bảo Lạc (huyện Bảo Lạc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng ngày nay). Với sự kiện lịch sử này, ngày 4 - 11 - 1831 đã được xác định là ngày thành lập tỉnh và ngày 4 - 11 hàng năm, bắt đầu từ năm 2011, đã trở thành ngày truyền thống của tỉnh Tuyên Quang.

Trải qua 185 năm hình thành và phát triển, mảnh đất Tuyên Quang đã chứng kiến và trải qua nhiều biến cố thăng trầm của lịch sử. Cuối thế kỷ XIX, khi triều đình nhà Nguyễn đầu hàng thực dân Pháp, nhân dân các dân tộc Tuyên Quang vẫn kiên cường cùng nhân dân cả nước liên tục nổi dậy đấu tranh chống áp bức bóc lột. Trong những năm dưới ách thống trị của thực dân Pháp, nhân dân Tuyên Quang đã bền bỉ đấu tranh chống thực dân và tay sai, hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào yêu nước của các nhà cách mạng.

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930), nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn một lòng một dạ theo Đảng, đóng góp công sức, tham gia xây dựng phong trào cách mạng, cùng với nhân dân cả nước lập nhiều thành tích vẻ vang, viết tiếp những trang sử oanh liệt của tổ tiên, ông cha trong hàng ngàn năm xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. 

Trong cách mạng tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang là Thủ đô Khu giải phóng, trung tâm lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước, nơi Trung ương Đảng, Bác Hồ đã ở và làm việc, lãnh đạo Cách mạng tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, một lần nữa Tuyên Quang được chọn làm Thủ đô Kháng chiến, được Bác Hồ, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận, 13/14 bộ và gần 60 ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trụ sở để lãnh đạo cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn. Đặc biệt, trong 9 năm trường kỳ kháng chiến, Tuyên Quang là nơi Bác Hồ đã sống và làm việc trong thời gian gần 6 năm. 

Tuyên Quang là nơi diễn ra các sự kiện trọng đại của Đảng, của cách mạng Việt Nam: Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng quyết định tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước; Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bầu ra Ủy ban Giải phóng dân tộc tức Chính phủ lâm thời; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng - Đại hội đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi; Đại hội toàn quốc thống nhất Việt Minh - Liên Việt; Đại hội liên minh nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia...

Địa danh Tuyên Quang gắn liền với những chiến công vang dội chống quân xâm lược như trận Bình Ca, Km 7, Khe Lau, Cầu Cả… Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang tự hào luôn làm tròn nhiệm vụ thiêng liêng: Xây dựng, chiến đấu, bảo vệ Thủ đô Khu Giải phóng, Thủ đô kháng chiến, bảo vệ tuyệt đối an toàn Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các Đoàn thể Trung ương. 


Vùng mía nguyên liệu xã Phú Lương (Sơn Dương) có 280 ha, mỗi năm cung cấp hơn 17 nghìn tấn
mía nguyên liệu cho Nhà máy Đường Sơn Dương. Ảnh: Duy Hùng

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, trong sự nghiệp đổi mới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đạt được thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực: Kinh tế của tỉnh trong 5 năm 2011 - 2015 tăng trưởng bình quân 14,08%/năm (tính theo giá so sánh năm 1994), thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 1.368 USD, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2010 - 2015 đề ra, hoàn thành mục tiêu đưa Tuyên Quang thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ; giảm dần tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản. Công nghiệp có tốc độ phát triển nhanh. Trước đây, tỉnh mới chỉ có một số ít cơ sở công nghiệp nhỏ bé, phục vụ sản xuất nông nghiệp và tiêu dùng; đến nay, tỉnh đã có Khu công nghiệp Long - Bình - An và một số cụm, điểm công nghiệp khác tại các huyện, thành phố; hoàn thành một số dự án công nghiệp có quy mô lớn như: Nhà máy bột giấy và giấy An Hòa, nhà máy giấy tráng phấn cao cấp, 2 nhà máy thủy điện, 2 nhà máy xi măng, 2 nhà máy đường, 2 nhà máy may xuất khẩu, nhà máy gang,..., đưa giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 6.500 tỷ đồng. Hiện nay, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án: Nhà máy điện sinh khối, Nhà máy may, Nhà máy thủy điện Yên Sơn, Nhà máy chế biến gỗ…, tạo một diện mạo mới cho công nghiệp tỉnh nhà. 

Nông, lâm nghiệp chuyển dịch khá mạnh theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung phát triển các vùng chuyên canh gắn với công nghiệp chế biến, hiệu quả sản xuất ngày càng nâng lên; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 64% và trở thành một trong những địa phương có độ che phủ rừng cao nhất nước. Tỉnh đã có cách làm sáng tạo huy động nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới đến nay đã có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2016 có thêm 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới; cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân. Nhiều chủ trương, giải pháp, cơ chế chính sách phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp được ban hành và thực hiện có hiệu quả; hiện nay, các cấp, các ngành đang tập trung thực hiện Đề án kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

Hệ thống kết cấu hạ tầng được tăng cường, nhất là giao thông, thông tin. Tất cả các xã và 99% thôn, bản đã có đường ô tô đến trung tâm; các tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện  đang được cải tạo, nâng cấp và mở mới, trong đó có một số tuyến đường quan trọng như Quốc lộ 2, quốc lộ 37, quốc lộ 2C; nhiều cây cầu lớn bắc qua sông Lô đã hoàn thành: Cầu An Hòa, cầu Tân Hà, cầu Tứ Quận, cầu Kim Xuyên. Hiện nay, tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ thi công đường Lăng Can - Xuân Lập (giai đoạn 1) và đường Thổ Bình - Bình An (huyện Lâm Bình); nâng cấp nền, thảm mặt đường Quốc lộ 37 đoạn tuyến từ suối nước nóng đi cầu Bỗng (giáp tỉnh Yên Bái), Quốc lộ 2C đoạn tuyến từ cầu Chiêm Hóa đi Nhà máy thủy điện Chiêm Hóa; đường Đồng Quý - Vân Sơn (huyện Sơn Dương); đường Yên Hoa - Sinh Long (huyện Nà Hang) và các công trình khác theo kế hoạch; phối hợp cùng các bộ, ngành Trung ương xác định phương án để sớm đầu tư xây dựng đường cao tốc nối thành phố Tuyên Quang với đường cao tốc Lào Cai - Hải Phòng; triển khai xây dựng cầu Tình Húc, hai tuyến đường dọc bờ sông Lô, các công trình hạ tầng đô thị thành phố Tuyên Quang, trung tâm huyện Yên Sơn và huyện Lâm Bình.

Văn hóa - xã hội có bước phát triển; hệ thống trường, lớp học cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của con em các dân tộc trong tỉnh; duy trì, giữ vững và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập trung học cơ sở và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa gắn với thu hút khách du lịch. Y tế, lao động, việc làm, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và thực hiện các chính sách an sinh xã hội có nhiều tiến bộ. Đến nay, 100% xã, phường, thị trấn có trạm y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,4%. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái phép, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được củng cố, kiện toàn và từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Toàn tỉnh đã quán triệt và đang triển khai thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tiếp tục tạo chuyển biến về tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện, tu dưỡng của cán bộ, đảng viên, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ. Từ chi bộ Mỏ Than năm 1940 - chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh chỉ với 7 đảng viên, đến nay, Đảng bộ tỉnh đã có 493 tổ chức cơ sở đảng với trên 51 ngàn đảng viên; tất cả các thôn, bản đều có chi bộ đảng, không còn chi bộ phải sinh hoạt ghép.

Những thành tựu đạt được trong suốt quá trình hình thành và phát triển của tỉnh Tuyên Quang có ý nghĩa rất quan trọng, đó là tiền đề, là nền tảng cho Tuyên Quang phát triển nhanh và bền vững. Trong những năm tới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và văn hóa, truyền thống đoàn kết, cách mạng, nêu cao hơn nữa quyết tâm chính trị, chủ động nắm vững tình hình, phát huy lợi thế, khắc phục khó khăn, bổ sung kịp thời các chủ trương, giải pháp để phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Nắm chắc phương châm “Đoàn kết thống nhất, tập trung đột phá, khai thác tiềm năng, phát triển bền vững”, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết dân tộc, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và vững chắc, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, cơ cấu hợp lý; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Phấn đấu đến năm 2020 đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra: Tốc độ tăng tổng sản phẩm bình quân trên 8%/năm (tính theo giá so sánh năm 2010); tổng sản phẩm bình quân đầu người 2.400 USD; giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 17.600 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước đạt 2.300 tỷ đồng; tạo việc làm cho trên 100.000 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/năm; trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ che phủ của rừng trên 60%. Để đạt được các mục tiêu đó, chúng ta cần thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, trước hết tập trung vào 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. 

Với những chủ trương, giải pháp toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, với tinh thần dân chủ, kỷ cương, năng động, sáng tạo, tập trung, quyết liệt, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng Tuyên Quang ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống quê hương cách mạng, Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến.

Xứ Tuyên xưa sơn kỳ thủy tú, địa linh nhân kiệt, là nơi hội tụ của tinh hoa dân tộc. Tỉnh Tuyên Quang nay yên bình, tươi đẹp và đang vươn mình trỗi dậy. Khát vọng của nhân dân các dân tộc Tuyên Quang là đưa tỉnh nhà bứt phá, trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Để đạt được khát vọng ấy, cùng với ý chí phấn đấu và tinh thần tự lực, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố trong cả nước, đồng bào, đồng chí và những người con của quê hương Tuyên Quang ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài để tỉnh nhà phát triển nhanh và vững chắc, quyết tâm đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng giàu đẹp, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

                                                                                         CHẨU VĂN LÂM
                                                       Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,
                                                      Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Tuyên Quang

 

Tin cùng chuyên mục