Tiếng việt | English

Tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

- UBND tỉnh vừa có Công văn số 1082/UBND-KGVX ngày 16-4-2020 về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Tin cùng chuyên mục