Tiếng việt | English

Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII họp cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị

- Ngày 20-3, Tiểu ban văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã họp, đánh giá quá trình tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Trưởng Tiểu ban văn kiện chủ trì cuộc họp.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm chủ trì cuộc họp. Ảnh: Thành Công

Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh, các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh, Tổ trưởng tổ Tổng hợp Tiểu ban văn kiện đã báo cáo kết quả tổng hợp việc tiếp thu ý kiến tham gia tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 27-12-2019 đối với dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Theo báo cáo đã có 35 ý kiến tham gia; 19 ý kiến tham gia được tiếp thu chỉnh sửa, trong đó, phần lớn ý kiến về phương hướng, mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại cuộc họp, các đại biểu tiếp tục cho ý kiến đóng góp vào dự thảo Báo cáo chính trị. Trên cơ sở các chỉ tiêu nêu trong dự thảo, các đại biểu trao đổi, thảo luận, phân tích, đánh giá các mục tiêu, chỉ tiêu đối với các lĩnh vực như: định hướng cơ cấu, tỷ trọng các thành phần kinh tế; các chỉ tiêu về giáo dục; định hướng phát triển đô thị, chỉ tiêu tốc độ đô thị hóa; cơ cấu, tỷ trọng các ngành trong lĩnh vực nông nghiệp, chỉ tiêu thành phần về nông, lâm, thủy sản; chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới; cơ cấu về lao động; các mục tiêu, tiêu chí giao cho các huyện, thành phố.

Các đại biểu cũng cho ý kiến về phương hướng, mục tiêu tổng quát; giải pháp về bảo vệ môi trường; du lịch, phát triển các dịch vụ, phát triển thủy sản, chăn nuôi… Đồng thời, cho ý kiến về chủ để Đại hội. Theo đó chủ đề cần đảm bảo đúng, đủ 4 thành tố, gồm: vai trò lãnh đạo của Đảng, sức mạnh của quần chúng nhân dân, khát vọng và mục tiêu của nhiệm kỳ tới. Nhiều ý kiến bổ sung, thêm bớt các chi tiết, cụm từ trong Báo cáo chính trị nhằm đảm bảo đúng ý, đúng mục tiêu, định hướng trên các lĩnh vực.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Tiểu ban văn kiện ghi nhận và hoan nghênh những nỗ lực của Tổ tổng hợp đã khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu thực hiện dự thảo văn kiện đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Đồng chí nhấn mạnh, về cơ bản các hệ thống chỉ tiêu của giai đoạn 2020 -2025 đã được xác định. Đồng chí đề nghị các tổ tiếp tục rà soát các chỉ tiêu thành phần cho đồng bộ giữa ngành với địa phương. Những chỉ tiêu cơ bản phải được phân bổ thống nhất từ cấp tỉnh tới cấp xã. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thống nhất với các địa phương về công tác xây dựng Đảng và các chỉ tiêu của cấp xã, phường nhiệm kỳ 2020 – 2025 xong trước ngày 23-3-2020.

Đồng chí cũng đề nghị các tổ văn kiện tiếp tục nghiêm túc lắng nghe, nghiên cứu tiếp thu các ý kiến thuộc lĩnh vực của mình. Tổ tổng hợp tiếp thu và phải có giải trình tiếp thu hay không tiếp thu các ý kiến của đại biểu, sớm bổ sung, hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trước khi lấy ý kiến rộng rãi của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Trong một số lĩnh vực, đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan, Tổ văn kiện cần tiếp tục rà soát đánh giá sát với tình hình thực tế phát triển để đưa ra các chỉ tiêu hợp lý, phù hợp...                                                                                           

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục