Tiếng việt | English

Tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân năm 2020

- Ngày 23-10, Tòa án nhân dân tỉnh tổng kết công tác Hội thẩm nhân dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các cơ quan, đơn vị khối nội chính tỉnh.


 Đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2020, Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp trong tỉnh đã tham gia xét xử hơn 900 vụ án. Khi tham gia xét xử, các vị hội thẩm đã tuân thủ đúng nguyên tắc “thẩm phán, hội thẩm nhân dân xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật”. Hội thẩm nhân dân đã tích cực tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đạo đức, lối sống trong nhân dân. Trong năm 2020 không có tình trạng phải hoãn phiên tòa do thiếu hội thẩm nhân dân. 

Năm 2021, Hội thẩm nhân dân hai cấp xác định tập trung thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội, các cơ quan liên quan trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; bám sát kế hoạch công tác xét xử của tòa án năm 2021; xét xử đảm bảo đúng người, đúng tội. Hội thẩm nhân dân thực hiện tốt việc giữ mối liên hệ mật thiết, gắn bó với Thường trực HĐND, Ủy ban MTTQ các cấp, tạo mối đoàn kết, gắn bó giữa Tòa án và đoàn hội thẩm, sẵn sàng nhận nhiệm vụ xét xử khi được phân công.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục