Tiếng việt | English

Tổng kết công tác thi đua khối Đảng tỉnh

TQĐT - Ngày 11-1, Ban Nội chính Tỉnh ủy -  cơ quan Thường trực thi đua khối Đảng tỉnh năm 2015 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2015 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2016.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2015, các cơ quan, đơn vị trong khối đã chủ động bám sát và thực hiện tốt nội dung thi đua gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao. Kết quả nổi bật là tham mưu cho Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo tinh thần Chỉ thị số 36-CT-TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Kết quả, có 3/11 chi bộ, đảng bộ trong khối đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 7/11 chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh và 1/11 chi bộ, đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 50,8% cán bộ, công chức trong khối hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 47,8% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ và chỉ có 1,4% cán bộ, công chức hoàn thành nhiệm vụ. 

Năm 2016, các cơ quan trong khối tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra theo chương trình công tác năm 2016; đảm bảo công tác tham mưu cho cấp ủy tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn toàn tỉnh; tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, các cơ quan trong khối đã thống nhất đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Ban Nội chính Tỉnh ủy; tặng Bằng khen cho 10 cơ quan, đơn vị. Ban Tổ chức Tỉnh ủy được bầu làm cơ quan thường trực thi đua khối các cơ quan Đảng tỉnh năm 2016. 

 Tin, ảnh: Lý Thịnh

Tin cùng chuyên mục