Phát huy hiệu quả vai trò tư pháp

TQĐT - Trong nhiệm kỳ 2011 - 2016, Sở Tư pháp tỉnh đã tích cực tham mưu cho HĐND tỉnh thực hiện tốt công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy ...

Tin xem nhiều