Sở Tư pháp nâng cao chất lượng cán bộ nữ

TQĐT - Công tác cán bộ nữ có nhiều tiến bộ, đội ngũ cán bộ nữ, nhất là cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý được quan tâm bồi dưỡng nâng cao năng lực ...

Tin xem nhiều