Tiếng việt | English

Triển khai công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2020

- Ngày 7-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Video không hợp lệ

6 tháng đầu năm, ngành Tuyên giáo đã chủ động, tích cực, thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đề ra, đạt được những kết quả tích cực. Ban tuyên giáo các cấp đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy triển khai, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và cấp ủy các cấp; chủ động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, nhiệm vụ trọng tâm của đất nước; kịp thời nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Công tác tuyên giáo được triển khai đồng bộ, toàn diện, đồng thời tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng tích cực, cụ thể, sinh động, bám sát cơ sở. Chất lượng và hiệu quả phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với các ngành, đơn vị, địa phương trong triển khai nhiệm vụ và định hướng, chỉ đạo các nội dung hoạt động tuyên giáo ngày càng chặt chẽ, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương...


Các đại biểu dự hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên nhấn mạnh: 6 tháng cuối năm, ngành Tuyên giáo tập trung thông tin, tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm; tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2025; các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng; tổ chức bồi dưỡng chính trị cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp…

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tặng Kỷ niệm chương cho 6 cá nhân có nhiều đóng góp cho ngành Tuyên giáo.

Tin, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục