Tiếng việt | English

Triển khai công tác tuyên giáo năm 2019

TQĐT - Ngày 10-1, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2018, công tác tuyên giáo đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Ngành Tuyên giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trên mọi lĩnh vực, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức trao giải cuộc thi "Báo chí tuyên truyền đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống"; sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng nghĩa xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các nội dung: Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo; công tác quán triệt, học tập và giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chất lượng đội ngũ báo cáo viên, công tác tuyên truyền miệng; việc nắm bắt tình hình dư luận xã hội và quản lý, định hướng thông tin, tuyên truyền… nhằm thực hiện tốt 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp trọng tâm của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề ra trong năm 2019.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tạ Đức Tuyên đề nghị, ngành Tuyên giáo cần tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy cùng cấp làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân; thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên ở cơ sở. Đồng thời thực hiện tốt hoạt động thông tin đối ngoại; tăng cường công tác nắm tình hình để tham mưu cho cấp ủy các cấp trong tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo; chủ động định hướng và tăng cường hoạt động đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội…

Nhân dịp này, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khen thưởng 15 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo và công tác báo cáo viên năm 2018.

Tin, ảnh: Trang Tâm

Tin cùng chuyên mục