Tiếng việt | English

Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016

TQĐT - Sáng 11-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016. 

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Quang Tiến, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.


Các đại biểu dự hội nghị. 

Trong 21 chỉ tiêu chủ yếu năm 2016, tỉnh phấn đấu tăng 8% sản phẩm trên địa bàn (GRDP) so với năm 2015. Chỉ số GRDP bình quân đầu người theo giá hiện hành trên 32 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 113%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4%; trồng mới 10.150 ha rừng. Hết năm 2016, có thêm 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tổng thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu đạt trên 1.473,94 tỷ đồng... Để đạt các mục tiêu trên, UBND tỉnh xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có các nhiệm vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị bền vững; tập trung vào một số sản phẩm chủ lực; cải cách hành chính, trọng tâm là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị và tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Các giải pháp chủ yếu tập trung vào vấn đề tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các dự án, quy hoạch về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục phát triển các ngành dịch vụ; tăng cường kiểm soát giá cả thị trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu; ưu tiên vốn tín dụng, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn.

Đối với các giải pháp thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2016, tỉnh phấn đấu thu trên 1.473 tỷ đồng, tăng 10% so với dự toán Bộ Tài chính giao. Các giải pháp điều hành chi ngân sách tập trung vào tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí; nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng ngân sách nhà nước; tăng cường quản lý giá, góp phần kiềm chế lạm phát và tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn nhấn mạnh, năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đồng thời là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, việc giao kế hoạch tới các đơn vị trực thuộc, các xã, phường, thị trấn phải xong trước 20-1. Cùng với đó, các ngành, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp phải lập kế hoạch từng tháng, quý, phân công trách nhiệm và tổ chức giao ban để kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Đồng chí cũng đề nghị lãnh đạo các ngành, các đơn vị và doanh nghiệp cần thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tập trung thực hiện xây dựng kế hoạch, chương trình và đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; hoàn thành mục tiêu tăng giá trị sản xuất công nghiệp lên 12.200 tỷ đồng; thường xuyên theo dõi để kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thực hiện tốt các chính sách về phát triển nông, lâm nghiệp của tỉnh; khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo kế hoạch thu ngân sách nhà nước và một số nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Tin, ảnh: Vũ Tuấn

Tin cùng chuyên mục