Tiếng việt | English

Triển khai nhiệm vụ công tác Dân vận 2019

TQĐT - Chiều 10-1, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Dân vận năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2018, hệ thống Dân vận toàn tỉnh đã bám sát chỉ đạo của cấp ủy, chủ động tham mưu thực hiện hiệu quả Chương trình công tác Dân vận. Nổi bật là việc phối hợp tham mưu cho cấp ủy triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 6,7 khóa XII của Đảng; tham mưu giúp cấp ủy và phối hợp thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh; triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ “Năm dân vận chính quyền” 2018, Phong trào thi đua “Dân vận khéo”... Công tác Dân vận đã tập trung tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân thực hiện 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng trâm; các nghị quyết của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp hàng hóa, xây dựng nông thôn mới... 

Năm 2019, tiếp tục thực hiện chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, hệ thống Dân vận trong tỉnh tập trung nâng cao đạo đức công vụ, quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo, những kiến nghị, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác Dân vận. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) của Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác Dân vận tiếp tục đổi mới nội dung gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh; nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức bộ máy và hoạt động của hệ thống dân vận..., qua đó giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, vận động nhân dân đoàn kết, sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội năm 2019.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục