Tiếng việt | English

Triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm

- Sáng 17-7, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thành Long, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tại điểm cầu tỉnh ta, dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

6 tháng đầu năm, công tác xây dựng pháp luật tiếp tục được toàn ngành Tư pháp xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành đã tích cực xây dựng, hoàn thiện, trình Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9 với tỷ lệ cao đối với Nghị quyết về “Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020”. Toàn ngành đã thẩm định hơn 2.800 dự thảo, kiểm tra theo thẩm quyền trên 4.500 văn bản quy phạm pháp luật. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được tăng cường với trên 360 nghìn cuộc tuyên truyền pháp luật trực tiếp được tổ chức, có gần 18 triệu lượt người dân tham gia.


Lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc.

Các đại biểu dự hội nghị đã tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng công tác, hoạt động tư pháp; đề xuất, kiến nghị những giải pháp tháo gỡ, hướng dẫn cụ thể hơn trong hoạt động đấu giá tài sản; quản lý, tổ chức công tác công chứng, thực hiện pháp lệnh; cấp phiếu lý lịch tư pháp; ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách tư pháp, trợ giúp pháp lý...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm, toàn ngành Tư pháp tập trung thực hiện có hiệu quả 9 nhóm nhiệm vụ công tác trọng tâm, nhất là các Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Toàn ngành quyết tâm nâng tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên tổng số án có điều kiện thi hành, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Quốc hội giao; tổ chức tốt Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28-8-1945 - 28-8-2020).

Tin, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục