Tiếng việt | English

Triển khai nhiệm vụ công tác Tuyên giáo 6 tháng cuối năm

- Ngày 8-7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Mai Đức Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện các cơ quan trong khối khoa giáo; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Tuyên giáo đã bám sát chương trình công tác của cấp ủy; chủ động tham mưu cho cấp ủy sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị quan trọng của Đảng, Tỉnh ủy trên lĩnh vực tuyên giáo. Ngành Tuyên giáo đã chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nắm tình hình dư luận xã hội; theo dõi và định hướng báo chí.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019: Làm tốt công tác thông tin, nắm tình hình dư luận xã hội; hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác biên soạn cuốn truyền thống lịch sử đảng bộ các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn; công tác triển khai quán triệt, học tập các văn kiện của Đảng; kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cơ sở…


Đồng chí Mai Đức Thông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kết luận hội nghị .

Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Mai Đức Thông lưu ý, ngành Tuyên giáo cần chủ động tham mưu với cấp ủy tổng kết các nghị quyết về công tác xây dựng Đảng; tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng chí đề nghị ngành Tuyên giáo cần tích cực sử dụng mạng xã hội, vận động cán bộ, đảng viên sử dụng mạng xã hội trong công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Đồng thời, cần tập trung thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. 

Tin, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục