Tiếng việt | English

Triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát 6 tháng cuối năm

- Ngày 2-7, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác kiểm tra, giám sát của Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Ma Thế Hồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.


Đồng chí Chủ nhiệm Ủy  ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ma Thế Hồng chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, cấp ủy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát theo quy định. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 và nhiệm vụ do điều lệ Đảng quy định. Đồng thời thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Cấp ủy các cấp đã thực hiện kiểm tra 215 tổ chức đảng và 104 đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng cấp ủy huyện và cơ sở đã thực hiện giám sát thường xuyên việc đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chỉ thị nghị quyết của cấp ủy cấp trên; giám sát chuyên đề đối với trên 200 tổ chức đảng và 52 đảng viên.

Qua kiểm tra, cấp ủy các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 53 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp thực hiện kiểm tra có dấu hiệu vi phạm đối với 11 đảng viên; kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng đối với 112 tổ chức đảng; giám sát chuyên đề đối với 57 tổ chức đảng và 15 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đối với 20 đảng viên.

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá hoạt động kiểm tra, giám sát từ thực tiễn tại cơ sở và tham gia đóng góp nhiều ý kiến đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ma Thế Hồng  yêu cầu Uỷ ban Kiểm tra các cấp chủ động thực hiện toàn diện nhiệm vụ trọng tâm của công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc phức tạp phát sinh, những vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm; xây dựng tốt nhân sự cho Ủy ban Kiểm tra các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí lưu ý, sau đại hội đảng, cấp ủy và ủy ban kiểm tra từ huyện đến cơ xây dựng ngày chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa gắn với nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát của Đảng. Đồng thời, chủ động trong công tác phối hợp với các tổ chức đảng, các cơ quan liên quan để nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở.

Tin, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục