Tiếng việt | English

Triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2020

- Ngày 29-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ và phát động thi đua năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo HĐND tỉnh, MTTQ tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị; đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân trên địa bàn.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị.  Ảnh: Việt Hòa

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Thực thay mặt UBND tỉnh công bố Quyết định của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Năm 2020 là năm về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, tạo đà cho kế hoạch 5 năm (2021 - 2025), chiến lược 10 năm (2021 - 2030), kế hoạch của UBND tỉnh tập trung vào các nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; các giải pháp ứng phó và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống thiên tai; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí…


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019.   Ảnh: Việt Hòa

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Thắng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương các ngành, các cấp, các địa phương đã hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019. Để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và các mục tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng chí nhấn mạnh, cấp ủy chính quyền các cấp khẩn trương đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; thu hút, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển hạ tầng giao thông, công nghiệp. Các địa phương, đơn vị tập trung đôn đốc kiểm tra, giám sát kịp thời chấn chỉnh các vấn đề liên quan đến đất đai, an ninh trật tự; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; khẩn trương, nghiêm túc thực hiện các yêu cầu của Chỉ thị 35 và các văn bản hướng dẫn về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp…

Phát biểu phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư các dự án, phát triển sản phẩm dựa vào công nghệ mới và giá trị gia tăng cao; nâng cao hiệu quả sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; các cơ quan, đơn vị chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Các địa phương, đơn vị tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần sáng tạo của từng cá nhân gắn với nhân rộng điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội. 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chứng kiến ký kết giao ước thi đua năm 2020. Ảnh: Việt Hòa

Tại hội nghị, đại diện các khối thi đua đã ký kết giao ước thi đua năm 2020. Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng Cờ thi đua cho 13 tập thể có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019.

Trần Liên

Tin cùng chuyên mục