Triển khai thực hiện Đề án Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025

- Chiều 7-4, UBND tỉnh họp triển khai thực hiện Đề án Trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thế Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tham gia ý kiến vào kế hoạch thực hiện đề án. Trong đó, các huyện, thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch trồng 1 tỷ cây xanh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đưa lên trở thành phong trào thi đua của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân ở từng khu dân cư; khuyến khích, động viên sự tham gia của toàn xã hội trồng cây, trồng rừng.

Toàn tỉnh phấn đấu từ năm 2021 đến 2024 trồng 7 triệu cây phân tán, tương đương diện tích 7.000 ha và 80,5 triệu cây rừng tập trung, tương đương diện tích 48.500 ha.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang nhấn mạnh, sẽ giao chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể đến từng huyện, thành phố, phấn đấu hoàn thành Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh trước 1 năm so với kế hoạch. Việc thực hiện hoạt động trồng cây phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương, hình thức, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhận dân tham gia trồng cây, trồng rừng. Tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào trồng rừng, tạo động thi đua phát triển kinh tế rừng, nâng cao đời sống nhân dân.

Tin, ảnh: Quốc Việt

Tin cùng chuyên mục