Tiếng việt | English

Tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng toàn diện, sát thực tiễn

- Năm 2019, hoạt động phối hợp tuyên truyền đã được Cục Chính trị Quân khu 2, cơ quan Tuyên giáo, báo chí 9 tỉnh Tây Bắc triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả. Nội dung tuyên truyền toàn diện, bám sát thực tiễn nhiệm vụ, qua đó, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn, thế trận lòng dân ngày càng được củng cố vững chắc.

Tuyên truyền về quân sự - quốc phòng là trọng yếu

Xác định, tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng là trọng yếu, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 9 tỉnh (Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Yên Bái) và các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế, chương trình phối hợp đã được xác định. 


Phóng viên Báo Đảng và Đài PT-TH các tỉnh trên địa bàn Quân khu tham gia lớp tập huấn thông tin viên, cộng tác viên do Cục Chính trị, Quân khu 2 tổ chức.

Nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, trong đó tập trung vào các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, đất nước, quân đội. Đặc biệt là các sự kiện 40 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc; 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”; 65 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người; 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; 73 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2. 

Trong năm, các đơn vị đã phối hợp thực hiện trên 1.000 tin, bài, phóng sự trên các các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương, địa phương. Nội dung tuyên truyền tập trung phản ánh đường lối, quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân khu về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Kết quả thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, khắc phục hậu quả thiên tai, tham gia xây dựng nông thôn mới và hưởng ứng thực hiện tốt phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, công tác hậu phương Quân đội; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, tăng cường đoàn kết quân dân, xây dựng cơ sở chính trị trên địa bàn vững mạnh, xây dựng “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc trên địa bàn Tây Bắc. 


Bộ CHQS tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh khám,  tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân xã Hồng Quang, huyện Lâm Bình năm 2018. Ảnh: ĐĂng Ninh

Đặc biệt, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy các tỉnh đã chủ động tuyên truyền và định hướng dư luận các vấn đề nhạy cảm, thu hút sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân và dư luận xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong năm 2019, đã đăng trên 755 tin, bài trên các báo, đài địa phương và trên mạng xã hội; chia sẻ lan tỏa, bình luận trên 16.039 các tin, bài viết tích cực, các bài viết chuyên sâu đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” phản bác những quan điểm sai trái, phản động, thù địch. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng địa bàn Tây Bắc ổn định về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh.

Phối hợp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền

Tuyên Quang là đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đánh giá cao trong công tác phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên báo, đài địa phương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thường xuyên bám sát định hướng tuyên truyền của cấp trên, chủ động lựa chọn, cung cấp các nội dung thông tin tuyên truyền đến mọi đối tượng bảo đảm kịp thời. Đồng thời, định hướng nhận thức, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ LLVT và quần chúng nhân dân. Các ngành, đơn vị chủ động, tăng cường phối hợp tuyên truyền toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các mặt hoạt động của LLVT tỉnh. Riêng năm 2019, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Báo Tuyên Quang xây dựng, đăng tải 26 chuyên trang, với tổng số 162 tin, bài, ảnh; phối hợp với Đài PT-TH tỉnh phát sóng 6 phóng sự chuyên đề, 24 chuyên mục Quốc phòng toàn dân với 290 tin, bài, phóng sự...


Cán bộ, chiến sỹ dân quân xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên giúp nhân dân địa phương làm đường bê tông nông thôn. Ảnh: Đăng Ninh

Đồng chí Tạ Đức Tuyên, Ủy viên Ban Thường  vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền, năm 2020, ngành Tuyên giáo sẽ tiếp tục vận dụng linh hoạt, kết hợp chặt chẽ các hình thức tuyên truyền, gắn với chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và địa phương, Đồng thời, phát huy cao độ tính chủ động, tích cực của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ, phóng viên, cộng tác viên ở các cấp, cơ quan thường trú của các báo, đài trung ương, địa phương trong thực hiện công tác tuyên truyền; phản ánh toàn diện những nội dung quan điểm lớn của Đảng, Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; những chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là về vấn đề quốc phòng - an ninh gắn với xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. 

Thiếu tướng Nguyễn Thắng Xuân, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2 nhấn mạnh, năm 2020, là thời điểm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị triệt để lợi dụng những hạn chế, bất cập nảy sinh từ thực tiễn, những vấn đề mới, nhạy cảm để chống phá ta với tính chất và mức độ ngày càng quyết liệt, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ. Do vậy, Cục Chính trị sẽ tăng cường hơn nữa công tác phối hợp tuyên truyền với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 9 tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội và địa phương. Trong đó, tập trung tuyên truyền các quan điểm lớn và tư duy mới của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là quan điểm về xác định đối tượng, đối tác theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI); bảo vệ chủ quyền biên giới đất liền và trên biển của Việt Nam; Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược biển, Chiến lược quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia… Các đơn vị tăng cường công  tác tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền hoạt động của LLVT Quân khu 2 với công tác chính sách hậu phương quân đội; tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sỹ; an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau...

 Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục