UBND tỉnh họp chuyên đề về du lịch, y tế, truyền thông

- Sáng 18-5, UBND tỉnh tổ chức kỳ họp chuyên đề về lĩnh vực du lịch, y tế và truyền thông. Đồng chí Hoàng Việt Phương, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì kỳ họp. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố.


 

Tại kỳ họp, lãnh đạo Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh báo cáo tóm tắt nội dung Đề án truyền thông về du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030. Dự thảo đề án nêu các mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể, các quan điểm và mục tiêu truyền thông; các chủ đề truyền thông; 7 nhóm giải pháp truyền thông du lịch Tuyên Quang và 16 dự án truyền thông du lịch Tuyên Quang.

Các sở ngành cũng đã tập trung thảo luận về mục tiêu chung cần sát với đề án về truyền thông; lựa chọn, mời người đủ điều kiện làm đại sứ cho du lịch Tuyên Quang; mục tiêu, giải pháp và đề án kèm theo phải mang tính logic, thống nhất để thực hiện tốt nhất truyền thông, quảng bá; những giải pháp thúc đẩy thị trường tiềm năng; nên xây dựng lại mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể, các giải pháp phải xây dựng cụ thể cho truyền thông truyền thống và truyền thông 4.0; công tác xúc tiến đầu tư trong đó tập trung quảng bá, truyền thông về du lịch; bao hàm lại các dự án truyền thông…

Các đại biểu nghe dự thảo hai Kế hoạch lập hồ sơ sức khỏe điện tử theo mô hình bác sỹ gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đặc biệt, xác định rõ trách nhiệm của các địa phương, các sở ban ngành trong việc chuyển đổi số, chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số; dự toán phân bổ kinh phí thực hiện hàng năm phù hợp với thực tế ứng dụng công nghệ thông tin của từng đơn vị, sở, ngành…

Kết luận kỳ họp chuyên đề, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Việt Phương đề nghị Ban Quản lý các khu du lịch tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, sở, ngành có liên quan bổ sung hoàn thiện đề án, nội dung nào chưa phù hợp các sở, ngành cần tham gia để đơn vị thực hiện đề án chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp. Ban Quản lý cần xác định rõ mục tiêu, hình thức, nội dung, phương tiện, cách thức truyền thông, rà soát lại toàn bộ nội dung đề án và xác định rõ hướng đi; vai trò quản lý của Nhà nước, vai trò của doanh nghiệp trong việc tham gia xã hội hóa du lịch. Đồng thời, cần xác định được đối tượng truyền thông là khách du lịch, thông qua truyền thông để quảng bá các sản phẩm du lịch, du khách biết tới du lịch Tuyên Quang.

Sở Y tế phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Sở Tư pháp xem xét, rà soát lại toàn bộ nội dung Kế hoạch lập hồ sơ sức khỏe điện tử theo mô hình bác sỹ gia đình trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đảm bảo yêu cầu, đúng quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông cần tham mưu cho UBND tỉnh về việc thành lập đoàn khảo sát thực tế tại các sở, ban, ngành để rà soát, đánh giá được thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý điều hành tại đơn vị; tham mưu xây dựng quy định khung ứng dụng chung cho các sở, ngành, các đơn vị ứng dụng được quyền lựa chọn nhà cung cấp nhưng phải theo khung ứng dụng chung này. Sở cũng cần xây dựng rõ trong Kế hoạch lộ trình thực hiện cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Tin, ảnh: Thùy Linh

Tin cùng chuyên mục