Tiếng việt | English

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8

TQĐT - Ngày 18-8, UBND tỉnh đã tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 8-2016. Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo UBND các huyện, thành phố.
Video không hợp lệ

Đồng chí Phạm Minh Huấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã bàn, cho ý kiến vào các nội dung: Dự thảo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng giai đoạn 2016-2020; giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Kế hoạch triển khai quy trình, thủ tục thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân; Chương trình việc làm và dạy nghề giai đoạn 2016-2020; về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Chương trình ứng dụng, đổi mới công nghệ nâng cao năng suất, chất lượng, phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực và đặc sản giai đoạn 2016-2020; về Quy hoạch quảng cáo ngoài trời đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Tổng hợp các mục tiêu, chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết 19-2016/NQ-CP của Chính Phủ và Nghị quyết 17-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Qua ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn cho ý kiến vào các nội cụ thể: Đối với các lĩnh vực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, đây là lĩnh vực lớn, vì vậy để đảm bảo công tác triển khai thực hiện hiệu quả thì đơn vị soạn thảo cần tiếp tục tiếp thu ý kiến các ngành. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến ngành nào, ngành đó phải tiếp tục nghiên cứu kỹ và gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản để cơ quan soạn thảo hoàn thiện trình UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Minh Huấn nhấn mạnh: Đối với giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đồng chí cho rằng, tiến độ đến nay chưa đạt được kết quả như mong muốn. Đồng chí đề nghị các ngành, các cấp cần phải tiếp tục chỉ đạo một cách quyết liệt, phải có kế hoạch hàng tuần. Đối với các nguồn vốn đã được phê duyệt quyết toán phải được giải ngân 100% trong tháng 8 này. Đối với các công trình sử dụng ngân sách Trung ương đến ngày 30-9 phải thanh toán xong 100% kế hoạch vốn. Toàn tỉnh phấn đấu đến hết tháng 8 phải giải ngân đạt trên 50% kế hoạch và đến hết tháng 9 đạt trên 60% kế hoạch. Đồng chí lưu ý các ngành, các địa phương phải kiểm tra để chấn chỉnh làm tốt hơn, chủ động phối hợp với kho bạc hoàn chỉnh kế hoạch giải ngân.

Đối với Kế hoạch triển khai quy trình, thủ tục thực hiện kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp kịp thời cấu kiện, vật liệu xây dựng, phương án vận chuyện; Sở Xây dựng làm chủ đầu tư cung ứng toàn bộ cột bê tông, vì kèo thép, xà gồ... vận chuyển đến chân công trình. UBND các huyện, thành phố làm chủ đầu tư cung cấp xi măng, ống cống, vận chuyển bốc xếp. Ba đầu mối thực hiện phải được phối hợp nhịp nhàng, đảm bảo kịp thời. Các đơn vi được phân công nhiệm vụ chủ động phối hợp triển khai. Về việc thực hiện các Nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Một số sở, ngành cần khẩn trương hoàn thiện để đơn vị chức năng tổng hợp trong tháng 8, làm căn cứ để kiểm tra theo dõi.

Tin, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục