Tiếng việt | English

Văn phòng Tỉnh ủy nỗ lực khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ

- Là cơ quan tham mưu, tổng hợp, phục vụ chung của Tỉnh ủy; giúp việc trực tiếp cho cấp ủy tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nội chính, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trong những năm qua Văn phòng Tỉnh ủy đã luôn đoàn kết, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.


Một buổi họp triển khai nhiệm vụ của Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: Nam Thành

Phát huy truyền thống của Văn phòng cấp ủy “Trung thành, đoàn kết, sáng tạo, tận tụy, giữ vững nguyên tắc”, trong những năm qua đội ngũ cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Tỉnh ủy đã luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tăng cường kiểm tra, giám sát đôn đốc các chi bộ và đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ; tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; lãnh đạo cán bộ, nhân viên cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy phát huy tính chủ động, linh hoạt trong việc tham mưu, phục vụ, từng bước hiện đại hóa công tác Văn phòng cấp ủy, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu chung của tỉnh. Đặc biệt, năm 2019, năm đầu tiên thực hiện mô hình Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ chung và là năm có nhiều biến động về công tác cán bộ, song được sự quan tâm của cấp ủy tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, khắc phục khó khăn và những hạn chế, hoàn thành khối lượng công việc lớn, đạt chất lượng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy tỉnh. 

Đến nay, Văn phòng Tỉnh ủy đang thực hiện và cơ bản hoàn thành 36 nhiệm vụ đề ra trong năm. Trong đó, nhiều hoạt động đã đạt được những kết quả nổi bật. Chất lượng công tác tham mưu, xây dựng và tổ chức thực hiện Quy chế, các quy định, các chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy ngày càng chủ động và hiệu quả; thực hiện tốt công tác thẩm định, đề xuất các nội dung trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tham mưu tổ chức tốt các cuộc làm việc, các cuộc họp của cấp ủy và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Đồng thời văn bản hóa các quyết định, kết luận tại các cuộc họp, bảo đảm ban hành kịp thời. Trong năm, Văn phòng Tỉnh ủy đã thẩm định, biên tập trên 1.700 văn bản, trong đó có 1 chỉ thị, 22 nghị quyết, 3 Quy chế, 194 kết luận...; phục vụ 3 hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh, 3 hội nghị Ban Chấp hành, 10 hội nghị Ban Thường vụ, 18 hội nghị Thường trực Tỉnh ủy và các hội nghị chuyên đề, giao ban quý của cấp ủy tỉnh.

Công tác thông tin tổng hợp đã được Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện bảo đảm theo quy định; thường xuyên duy trì trực thông tin 24/24 giờ; công tác cải cách hành chính trong Đảng được quan tâm thực hiện; thực hiện tốt các hội nghị trực tuyến, công tác cơ yếu và ứng dụng công nghệ thông tin; việc ứng dụng chữ ký số bước đầu được triển khai đem lại hiệu quả tích cực. Đến nay, đã thực hiện chữ ký số một số văn bản của Tỉnh ủy gửi các cơ quan, tổ chức Đảng Trung ương và cấp tỉnh, cấp huyện. Văn phòng Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại của cấp ủy tỉnh; tham mưu tổ chức tốt các hội nghị, sự kiện quan trọng; có nhiều đổi mới trong công tác phối hợp, điều hòa giải quyết thông suốt các công việc thường xuyên của Đảng bộ tỉnh.


Cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy được đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ được giao. 
 Ảnh: Thành Công

Bên cạnh đó, Văn phòng Tỉnh ủy phát huy tính chủ động trong việc phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra, hướng dẫn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tài chính, quản lý tài sản của Đảng; công tác công nghệ thông tin, cơ yếu; công tác văn thư, lưu trữ cho các tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh và văn phòng cấp ủy cấp dưới theo các quy định của Trung ương, của Văn phòng Trung ương Đảng. Từ đầu năm đến nay đã thực hiện kiểm tra việc thực hiện văn thư, lưu trữ Đảng đối với Huyện ủy Yên Sơn, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh bảo đảm theo yêu cầu; chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Đoàn kiểm toán Nhà nước kiểm tra tài chính, Đoàn kiểm tra của Cục Lưu trữ văn phòng Trung ương Đảng về công tác văn thư, lưu trữ đối với Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang. 

Nhằm phát huy hơn nữa tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo để nâng cao chất lượng chuyên môn trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong năm 2020, Văn phòng Tỉnh ủy tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Bám sát Quy chế làm việc, Chương trình công tác, nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy tỉnh. Cùng với đó, căn cứ vào tình hình thực tiễn chủ động tham mưu xây dựng chương trình công tác hằng tháng của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy; tham mưu xây dựng Chương trình công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2021.

Văn phòng Tỉnh ủy cũng chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, phối hợp xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Đồng thời không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp, tăng cường công tác theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời đề xuất, bổ sung các nội dung, công việc cho phù hợp với diễn biến thực tế... Từ đó, tham mưu, đề xuất, phục vụ giúp cấp ủy tỉnh lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện.      

 Huyền Linh

Tin cùng chuyên mục