Tiếng việt | English

Văn phòng UBND tỉnh: Tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp

- Chiều 14-1, Văn phòng UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Năm 2019, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn thành tốt công tác tham mưu, tổng hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh; làm tốt công tác thu thập thông tin, đảm bảo chế độ báo cáo phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, phục vụ các kỳ họp của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Văn phòng tham mưu với UBND tỉnh thực hiện tốt các nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh…

Năm 2020, Văn phòng tiếp tục phát huy kết quả đạt được, chủ động trong mọi công việc, nâng cao chất lượng các mặt công tác, làm tốt công tác tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của tập thể Văn phòng UBND tỉnh trong năm qua. Đồng chí lưu ý, năm 2020 là năm có nhiều sự kiện quan trọng của Đảng và Nhà nước, Văn phòng cần chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu, tổng hợp từ xây dựng đến ban hành văn bản đảm bảo kịp thời, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh về các cơ chế chính sách, trong đó có công tác xây dựng các văn kiện đại hội Đảng; tích cực giúp UBND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các hoạt động của UBND tỉnh. Các đoàn thể cần xây dựng và tổ chức các hoạt động thi đua phong phú, chăm lo tốt đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động...


Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Giang trao tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích trong phong trào Thi đua yêu nước năm 2019.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 3 cá nhân; tặng Bằng khen cho 13 cá nhân đã có thành tích trong phong trào Thi đua yêu nước năm 2019.

Tin, ảnh: Việt Hòa

Tin cùng chuyên mục