Tiếng việt | English

Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị

- Xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị là yếu tố có ý nghĩa quyết định trong việc nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội. Nhận thức được tầm quan trọng đó, thời gian qua, Đảng ủy Quân sự tỉnh luôn coi trọng, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị trong toàn Đảng bộ.


Lãnh đạo Đại đội Trinh sát, Phòng Tham  mưu, Bộ CHQS tỉnh phổ biến văn bản chỉ đạo của cấp trên
thông qua sinh hoạt ngày Đảng, ngày Chính trị văn hóa tinh thần, ngày pháp luật.

 

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh về xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, trong năm qua, các chi, đảng bộ cơ sở của Bộ CHQS tỉnh đã quán triệt, triệt khai thực hiện Đề án Quân đội phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Ban Chỉ đạo phòng, chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 94) đã phát huy vai trò, trách nhiệm chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, phản động, nhất là trên mạng xã hội, Internet.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật, giáo dục truyền thống; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận, tạo sự thống nhất cao về hành động cho cán bộ, chiến sỹ của LLVT tỉnh. Đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và các phong trào thi đua yêu nước. Các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm các văn bản về công tác bảo vệ an ninh, quản lý tốt tình hình an ninh chính trị nội bộ, chủ động đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động xâm nhập, móc nối, phá hoại, phòng, chống lộ lọt bí mật Nhà nước, bí mật quân sự.   

Đại đội Trinh sát, Phòng Tham mưu là đơn vị “mũi nhọn” của Bộ CHQS tỉnh. Đơn vị có nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu; cơ động bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng được giao, tham gia các nhiệm vụ đột xuất cấp trên giao phó. Với đặc thù nhiệm vụ khó khăn và phức tạp, song lực lượng của đơn vị đa phần là chiến sỹ trẻ. Bởi vậy, nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị mà trong đó, công tác quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Chi bộ đơn vị đặt lên hàng đầu. Theo Đại úy Hoàng Trọng Luân, Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Đại đội, thời gian qua, Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngày đảng, ngày chính trị văn hóa tinh thần, ngày pháp luật, sinh hoạt hội đồng quân nhân nhằm phát huy dân chủ trong toàn đơn vị. Cấp trên tiếp xúc, đối thoại với cấp dưới, cán bộ gặp gỡ, tâm tình cùng chiến sỹ, qua đó kịp thời định hướng tư tưởng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sỹ.

Cấp trên trực tiếp giải đáp những vấn đề nảy sinh, vướng mắc của cán bộ, chiến sỹ trên tất cả các lĩnh vực; giải đáp những chế độ, chính sách; giải quyết vấn đề đoàn kết trên dưới, đoàn kết nội bộ; phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của Quân đội, tình hình địa phương... Trong năm, đơn vị đã tổ chức huấn luyện chính trị cho hạ sỹ quan, chiến sỹ với 200 giờ. Kết quả, 100% đạt từ khá, giỏi trở lên; trong đó 4,1% đạt giỏi. Nhờ tăng cường xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, đơn vị đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra. Trong năm, chi bộ được đề nghị Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó 5 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 11 chiến sỹ đạt chiến sỹ tiên tiến. 

Trong năm qua, thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, các chi, đảng bộ cơ sở của Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với đơn vị, cơ quan; nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp ủy, chi bộ, thực hiện chế độ ngày Đảng. Bên cạnh đó, các cấp ủy luôn quan tâm, kiện toàn, xây dựng các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân vững mạnh; phát huy tốt vai trò nòng cốt, xung kích, sáng tạo của đoàn viên, hội viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào của cơ quan, đơn vị.

Trung tá Kim Hùng, trợ lý Thanh niên, Bộ CHQS tỉnh cho biết, Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh có 4 chi đoàn, 63 đoàn viên. Trong năm, Đoàn đã tăng cường tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên; đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng trong lực lượng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị. Qua đánh giá, 100% chi đoàn đạt vững mạnh, 100% đoàn viên xếp loại từ khá trở lên; trong đó, đoàn viên xếp loại xuất sắc đạt gần 13%. 

Với quyết tâm cao, những giải pháp thiết thực, cụ thể phù hợp với tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, tổ chức quần chúng của Bộ CHQS tỉnh đã nỗ lực xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị. Đó là nền tảng vững chắc, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2019.              

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục