Tiếng việt | English

Xây dựng phường Hưng Thành đạt chuẩn văn minh đô thị

- Đảng bộ phường Hưng Thành được lựa chọn là đại hội điểm cấp xã của tỉnh. Đây cũng là đảng bộ được Thành ủy Tuyên Quang lựa chọn chỉ đạo đại hội điểm cấp cơ sở. Kỳ vọng về nhiệm kỳ mới, Đảng bộ sẽ có những đột phá mới, xây dựng phường Hưng Thành phát triển bền vững, đạt chuẩn văn minh đô thị. Phóng viên Báo Tuyên Quang đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đào Quang Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang) về nội dung này.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua? 


Đồng chí Đào Quang Hậu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hưng Thành.

Đồng chí Đào Quang Hậu:  Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ phường Hưng Thành đạt được những kết quả quan trọng. Đảng bộ phường đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 14/14 chỉ tiêu nghị quyết đề ra. 2 nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ và lựa chọn cây trồng, vật nuôi mang tính đặc trưng, thế mạnh để phát triển theo hướng tập trung, sản xuất hàng hóa, có ứng dụng khoa học kỹ thuật được Đảng bộ phường tập trung chỉ đạo quyết liệt. Nhờ đó, 5 năm qua thương mại, dịch vụ của phường trung bình ước đạt 275,2 tỷ đồng, vượt 22% chỉ tiêu nghị quyết, tăng bình quân 11%/năm. Hiện trên địa bàn có 12 khách sạn, cơ sở lưu trú, tăng 50% so với đầu nhiệm kỳ; có 63 công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã. Cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phát triển nhanh với các ngành nghề phục vụ ăn uống, kinh doanh hàng tạp hóa, vật liệu xây dựng, kinh doanh ô tô, xe máy, điện lạnh, hàng thủ công mỹ nghệ… Có thể khẳng định, đây là nhiệm kỳ trên địa bàn phường có nhiều dự án được đầu tư nhất từ trước tới nay, với 5 dự án phát triển thương mại, dịch vụ, 2 dự án xây dựng khu đô thị mới, 3 dự án về giao thông. Đặc biệt, dự án xây dựng cầu Tình Húc vượt sông Lô là dự án trọng điểm của tỉnh triển khai trên địa bàn phường. Công trình hoàn thành sẽ tạo cho phường nhiều cơ hội mới trong phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch.


Cụm pano tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hưng Thành lần thứ XX. 

Phường đã quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao với diện tích 60 ha, chủ yếu là lúa Bắc Thơm, năng suất trung bình đạt 65 tạ/ha, sản lượng trên 422 tấn, thu nhập bình quân trên 70 triệu đồng/ha; quy hoạch vùng sản xuất rau chuyên canh theo hướng hàng hóa với 20 ha; xây dựng 2 mô hình sản xuất rau an toàn với 0,5 ha, đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, được một số nhà máy, xí nghiệp Khu Công nghiệp Long Bình An và khách sạn, nhà hàng tin dùng. Giá trị canh tác trên diện tích đất nông nghiệp đạt 98 triệu đồng/ha; giá trị sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đạt 27,1 tỷ đồng/5 năm, tăng 4%/năm, vượt 14% chỉ tiêu nghị quyết.

Phóng viên: Công tác xây dựng dự thảo văn kiện đại hội được chuẩn bị như thế nào? Đảng bộ phường xác định mục tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá gì trong nhiệm kỳ 2020 - 2025?

Đồng chí Đào Quang Hậu: Việc chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị được Đảng ủy phường chuẩn bị rất chi tiết, kỹ lưỡng, đầy đủ các bước, dân chủ, công khai theo đúng quy trình, kế hoạch, bảo đảm chất lượng. Dự thảo báo cáo chính trị đã nhận được nhiều ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo phường đã nghỉ hưu, đại diện hội viên Chi hội Câu lạc bộ Tân Trào tại phường Hưng Thành, Ban Thường vụ Thành ủy, các ban đảng Thành ủy, lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, một số phòng, ban chuyên môn của thành phố; các ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên của 15/15 chi bộ trực thuộc, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể phường. Đặc biệt, dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ phường kỳ này được các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến cụ thể; đại diện các ban đảng, văn phòng Tỉnh ủy tham gia ý kiến để Đảng ủy phường chỉnh sửa và hoàn thiện.

Với mục tiêu tổng quát là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực xây dựng phường Hưng Thành phát triển bền vững, đạt chuẩn văn minh đô thị”. Nhiệm kỳ này, Đảng bộ phường đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu với 3 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện. Đó là:

Một là: Đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển ổn định, bền vững. Tập trung khai thác các nguồn thu, bảo đảm chỉ tiêu giao, trong nhiệm kỳ phường sớm tự cân đối thu, chi ngân sách. 

Hai là: Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đất đai, quản lý đô thị; xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. 

Ba là: Nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên; thực hiện nghiêm việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt phường và các cơ quan đơn vị, tổ dân phố.


Lãnh đạo, cán bộ phường Hưng Thành thăm mô hình trồng hoa lan của anh Nguyễn Quang Trường, tổ 7.

Phóng viên: Vậy giải pháp để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm đó là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Đào Quang Hậu: Để đẩy mạnh phát triển kinh tế, phường sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư các dự án phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân phát triển, tạo đột phá trong hoạt động dịch vụ, kinh doanh trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá du lịch, giới thiệu về những nét văn hóa, lễ hội riêng có của thành phố; khuyến khích và tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư vào soi Tình Húc các dự án phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và các điểm du lịch tâm linh trên địa bàn phường. Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn, bồi dưỡng nguồn thu đảm bảo ổn định và phát triển. Phấn đấu số hộ đăng ký kinh doanh mới tăng 5%/năm trở lên; số cơ sở kinh doanh đưa vào quản lý thuế trên 5%/năm. 

Phường tập trung chỉ đạo rà soát các tiêu chí chưa đạt chuẩn văn minh đô thị; xây dựng các kế hoạch chi tiết triển khai đến các tổ dân phố, các cơ quan trên địa bàn để thực hiện; quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các công trình trên địa bàn, phục vụ lợi ích công cộng. Các công trình công cộng xây mới đảm bảo kiến trúc hài hòa, phù hợp với cảnh quan xung quanh, thực hiện đúng các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng hiện hành của nhà nước. Thực hiện tốt trách nhiệm quản lý nhà nước về xây dựng; phát huy vai trò tự quản cộng đồng trong việc thực hiện quy hoạch kiến trúc, xây dựng đô thị. Đồng thời, tăng cường quản lý đất đai, đất đã có trong quy hoạch, không để sử dụng sai mục đích, giải quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến đất đai.

Đảng bộ phường xây dựng đồng bộ, toàn diện đội ngũ cán bộ phường, cán bộ tổ dân phố, chú trọng nâng cao chất lượng bí thư cấp ủy, người đứng đầu và đội ngũ cán bộ tổ dân phố. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng; làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên. Thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương, nhất là người đứng đầu cấp ủy; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt công tác tự phê bình và phê bình. Hàng năm, thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, công tác thi đua khen thưởng, công tác quản lý, rèn luyện đảng viên gắn với việc phân công nhiệm vụ cho từng đảng viên. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang

Xứng đáng là đại hội điểm

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ phường Hưng Thành đã đoàn kết bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, phương châm của Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIX, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Hoàn thành 14/14 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Đặc biệt, Đảng bộ thực hiện tốt các mô hình thí điểm: Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch MTTQ kiêm Phó Chủ tịch HĐND, trong đó Bí thư, Chủ tịch không phải là người địa phương, 100% Bí thư Chi bộ là tổ trưởng tổ dân phố, thực hiện kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách của phường và tổ dân phố. Nhiều năm liền, Đảng bộ phường Hưng Thành được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tập thể cấp ủy đoàn kết, luôn là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của thành phố.
 

Đồng chí Đinh Thị Thu Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Tuyên Quang

Chuẩn bị tốt công tác nhân sự cấp ủy

Công tác nhân sự cấp ủy khóa XX được Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Hưng Thành khóa XIX thực hiện kỹ lưỡng, chặt chẽ, dân chủ theo đúng quy trình Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU ngày 19-11-2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Sau khi thực hiện lấy phiếu tín nhiệm các đồng chí đủ điều kiện tái cử, Đảng ủy phường tiếp tục xác định cơ cấu, số lượng, thành phần của các đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu. Sau đó xây dựng đề án nhân sự đảm bảo các đồng chí được giới thiệu để đại hội bầu giữ các chức danh Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường và giữ các chức danh chủ chốt của phường có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu. Việc lựa chọn nhân sự được lựa chọn, đánh giá, thảo luận và thẩm tra tiêu chuẩn chính trị kỹ lưỡng, đúng quy định. Các đồng chí được giới thiệu bảo đảm có phẩm chất tốt, có năng lực, trình độ, đủ sức lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, phương hướng của Đại hội đại biểu Đảng bộ phường đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Trần Thị Hiền, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Tuyên Quang

Chuẩn bị kỹ công tác tuyên truyền, khánh tiết Đại hội

Đảng ủy phường Hưng Thành đã phát động phong trào thi đua sâu rộng trong Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường và các chi bộ trực thuộc. Đã có 19 công trình, 9 phần việc, 1 mô hình kinh tế thiết thực chào mừng đại hội.

Công tác tuyên truyền về Đại hội được thực hiện với nhiều hình thức như: Tuyên truyền qua các hội nghị, qua mạng xã hội, loa truyền thanh của phường; phối hợp với Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin, tuyên truyền của thành phố tuyên truyền về đại hội; xây dựng pano, treo băng rôn khẩu hiệu, treo cờ Tổ quốc, trang trí cờ chuối tại trung tâm phường và trên các trục đường chính của phường. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn kịp thời nắm thông tin về tình hình tổ chức Đại hội, góp phần tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào thành công đại hội.

Đồng chí Lê Xuân Điệp, Bí thư Chi bộ tổ 1, phường Hưng Thành (TP Tuyên Quang)

Xây dựng phường ngày càng phát triển

Tôi thấy nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ phường Hưng Thành đã có nhiều đổi mới, ngày càng phát triển hơn, nhất là về hạ tầng cơ sở. Tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ bầu được các đồng chí có trình độ, uy tín vào Ban Chấp hành khóa mới để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Trong nhiệm kỳ tới, tôi mong muốn Đảng bộ phường tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ hơn nữa về kinh tế theo hướng “Thương mại, dịch vụ - Thủ công nghiệp - Nông nghiệp”. Trong đó, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng và định hướng nghề nghiệp cho người lao động. Đặc biệt cần chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, củng cố quốc phòng - an ninh, đưa phường Hưng Thành ngày càng phát triển vững mạnh.

Chị Hoàng Thị Hường, tổ dân phố 8, phường Hưng Thành

Mong đại hội lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo vì dân

Trên các phương tiện thông tin đại chúng, tôi đã được theo dõi sát và nắm bắt nội dung về công tác chuẩn bị đại hội cũng như thời gian diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hưng Thành lần thứ XX. Khu vực UBND phường được trang trí pa nô, cờ, hoa rực rỡ. Có thể nói, công tác tuyên truyền về Đại hội rất kịp thời. Là người dân của phường, tôi rất kỳ vọng đại hội nhiệm kỳ này phường sẽ lựa chọn được đội ngũ lãnh đạo có đủ “tâm, tài”, một lòng “vì nước, vì dân”. Các đồng chí lãnh đạo mới của phường Hưng Thành sẽ đề ra những chủ trương, đường lối đúng đắn, cách làm sáng tạo để những người dân làm sản xuất nông nghiệp như tôi sẽ được quan tâm hơn, kinh tế gia đình phát triển ổn định, đời sống nâng cao hơn, góp phần đưa kinh tế của phường ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Thực hiện: Thu Hương

Tin cùng chuyên mục