Xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Đảm bảo tính thống nhất và khả thi

TQĐT - Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) năm 2015, công tác xây dựng, ban hành văn bản QPPL ở tỉnh ta đã được các cơ quan soạn thảo, thẩm định, thẩm tra nhằm đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất theo quy định của luật.

Các đại biểu tham gia góp ý kiến vào các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 4,
HĐND tỉnh khóa XVIII.

Ngay từ khi Luật Ban hành văn bản QPPL có hiệu lực thi hành, ngành Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức tập huấn những nội dung cơ bản, những điểm mới luật quy định đến toàn thể cán bộ, công chức từ cấp tỉnh đến xã. Do đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về quy trình, thủ tục, trình tự xây dựng và ban hành văn bản QPPL; nhận biết những cơ quan, trường hợp được ban hành văn bản QPPL, phân biệt giữa văn bản QPPL với văn bản có chứa quy phạm pháp luật nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản QPPL và văn bản hành chính thông thường... Theo Điều 30 của Luật Ban hành văn bản QPPL quy định, HĐND cấp huyện, xã ban hành nghị quyết, UBND cấp huyện, xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao. Do đó, những năm gần đây ở cấp huyện, xã rất ít nơi ban hành văn bản QPPL nhưng đều tổ chức tập huấn cho cán bộ.

Công tác thẩm định dự thảo văn bản QPPL đã có nhiều đổi mới. Tất cả các dự thảo văn bản QPPL, dự thảo đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh đều được Sở Tư pháp thành lập hội đồng thẩm định. Hội đồng thẩm định đã trao đổi trực tiếp với cơ quan chủ trì soạn thảo về những nội dung không hợp hiến, không hợp pháp, không thống nhất, không khả thi. Đồng thời hướng dẫn kỹ năng soạn thảo, trình bày dự thảo văn bản và hoàn thiện quy trình, hồ sơ xây dựng văn bản QPPL. 

Từ năm 2016 đến nay, Sở đã thẩm định 82 dự thảo văn bản QPPL, trong đó có 28 dự thảo nghị quyết, 54 dự thảo quyết định; tham gia ý kiến đối với 212 dự thảo văn bản, trong đó có 110 dự thảo văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh. Bên cạnh đó, Sở đã tăng cường công tác kiểm tra theo thẩm quyền, rà soát, phát hiện và xử lý các văn bản có nội dung không phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung. Từ năm 2016 đến nay, Sở đã kiểm tra theo thẩm quyền đối với 48 văn bản do HĐND, UBND cấp huyện ban hành; kiến nghị xử lý 10 văn bản có nội dung không phù hợp; rà soát 255 lượt văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành theo 9 chuyên đề. Qua đó kiến nghị xử lý 71 văn bản QPPL có nội dung không còn phù hợp.


Nhiều chủ trang trại được tiếp cận nguồn vốn, phát triển kinh tế từ việc thực hiện Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh có tính khả thi.

Quy trình xây dựng, soạn thảo và ban hành văn bản QPPL ở tỉnh ta từ khi thực hiện theo Luật Ban hành văn bản QPPL đã theo một quy trình, thủ tục thống nhất, đảm bảo có sự thẩm định, thẩm tra chặt chẽ của các cơ quan chức năng. Đồng chí Hoàng Thu Lụa, Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh cho biết, ngay từ khi xây dựng dự thảo nghị quyết, Ban đã tham gia cùng cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng dự thảo và phối hợp chặt chẽ. Do đó những ý kiến về nội dung, thể thức văn bản QPPL cũng được góp ý ngay từ đầu. Khi có tờ trình dự thảo nghị quyết của UBND tỉnh, Ban tiến hành thẩm tra về cơ sở pháp lý, tính khả thi và các yêu cầu về thủ tục, hồ sơ xây dựng văn bản QPPL. Đối với những dự thảo nghị quyết chưa đảm bảo yêu cầu về nội dung, hình thức, thủ tục, trình tự xây dựng, Ban yêu cầu đơn vị dự thảo hoàn thiện đúng các quy định trước khi trình kỳ họp của HĐND.

Ở cấp huyện, thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 chỉ xây dựng và ban hành văn bản QPPL quy định những vấn đề mà luật giao, nhưng trong quá trình xây dựng văn bản hành chính thông thường, HĐND, UBND huyện và các cơ quan chuyên môn đã có sự phối hợp, kiểm tra theo thẩm quyền để đảm bảo không vi phạm theo quy định của Luật. Đồng chí Phạm Kiên Cường, Phó Chủ tịch HĐND huyện Yên Sơn cho biết: Khi xây dựng và ban hành các nghị quyết, kết luận, chúng tôi xác định rõ phạm vi của văn bản thông thường, văn bản có chứa QPPL và văn bản QPPL để ban hành đúng thẩm quyền. Trước khi văn bản được trình Thường trực HĐND huyện, giao Phòng Tư pháp thẩm định kỹ các nội dung, hình thức của văn bản. Trường hợp có văn bản được kiến nghị đưa vào xây dựng và ban hành theo hình thức văn bản QPPL mà cơ quan thẩm định kiến nghị không ban hành thì Thường trực HĐND xem xét kỹ và không ban hành nếu không đúng quy định. 

Sau hơn 1 năm thực hiện Luật Ban hành văn bản QPPL, công tác xây dựng và ban hành văn bản QPPL ở tỉnh ta đã thực hiện nền nếp, chặt chẽ về trình tự, thủ tục. Tuy nhiên, để các cơ quan, đơn vị và địa phương không sai phạm khi ban hành văn bản nói chung, cần tiếp tục phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức về những quy định của Luật, phạm vi và thẩm quyền được ban hành văn bản QPPL.

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục