Tiếng việt | English

Ý kiến đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Na Hang lần thứ XXII 

Đồng chí Ma Quý Đôn
Phó Chủ tịch UBND huyện Na Hang

Tập trung nguồn lực xây dựng thị trấn Na Hang

Việc nâng cấp, xây dựng thị trấn Na Hang trở thành đô thị loại IV là rất phù hợp với thực tế phát triển và tương xứng với vai trò của đô thị hiện nay, góp phần quan trọng cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu này, huyện cần phải tập trung các nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phải tranh thủ các nguồn lực và xã hội hóa. Cùng với đó chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế để tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế. Ngoài ra, công tác tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về lối sống văn minh, xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp cũng là hoạt động quan trọng không kém trong quá trình xây dựng đô thị.
 

Đồng chí Ma Thanh Khiết
Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Na Hang

Quản lý, bảo vệ rừng gắn với phát triển du lịch

Để thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, huyện cần phải tăng cường phối hợp với các ngành chức năng. Các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về lĩnh vực này đến các tầng lớp nhân dân; tiếp tục thực hiện mô hình nhân viên tuần rừng là người địa phương ở thôn bản; từng bước chuyển các khu rừng sản xuất sang quy hoạch thành rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, ưu tiên ở những khu vực lòng hồ nhằm tạo cảnh quan môi trường để phát triển du lịch sinh thái đặc trưng riêng của huyện, góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch, tạo việc làm, thu nhập cho nhân dân.
 

Đồng chí Hoàng Việt Thanh
 Bí thư Đảng ủy xã Khâu Tinh, huyện Na Hang

Phát triển nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện thời gian qua đang chuyển dịch mạnh sang hướng sản xuất hàng hóa. Huyện đã phát huy lợi thế của địa phương tạo thành các vùng chuyên canh góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Để nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi giá trị, theo tôi bên cạnh làm tốt công tác quy hoạch phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, huyện cần vận dụng linh hoạt các chính sách hỗ trợ của Nhà nước để xây dựng thương hiệu, tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời hỗ trợ người dân tham gia chuỗi sản xuất và tự giám sát một số chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng cho phát triển các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa.

 

Đồng chí Lầu Văn Sông
 Bí thư Chi bộ thôn Phiêng Ten, xã Sinh Long

Đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Qua triển khai các nội dung thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, tôi thấy việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, hương ước của thôn bản, ý thức gương mẫu đi đầu của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên rõ rệt. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thường xuyên, đúng định kỳ theo quy định, nội dung sinh hoạt đúng trọng tâm. Nhờ đó đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng. Hiện thôn Phiêng Ten không có người Mông đi theo đạo trái pháp luật, không vi phạm pháp luật. Để tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và cụ thể hóa hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị 05, theo tôi cần đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên.

Tin cùng chuyên mục