Tiếng việt | English

Ý kiến của đại biểu tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII

Đồng chí Nguyễn Văn Việt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT
Phấn đấu có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, ngành Nông nghiệp tỉnh tiếp tục tham mưu, phối hợp và triển khai thực hiện hiệu quả việc duy trì, giữ vững 36 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời thực hiện các giải pháp phấn đấu có thêm 10 xã hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới; nâng số tiêu chí bình quân lên 15 tiêu chí/xã năm 2020. Trong đó, tập trung tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bê tông hóa đường giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân gắn với sân thể thao và khuôn viên. Thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020 (OCOP); Bộ tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và Bộ tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.


Đồng chí Âu Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Du lịch tiếp tục đạt đà tăng trưởng mạnh

Năm 2019, tỉnh thu hút được 1.945,7 nghìn lượt khách du lịch, đạt 104,3% kế hoạch, tăng 10,5% so với năm 2018; doanh thu xã hội về du lịch 1.750 tỷ đồng, đạt 102,8% kế hoạch, tăng 12,5% so với năm 2018. Để có được kết quả trên, ngành du lịch nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự hưởng ứng tích cực của người dân, cộng đồng doanh nghiệp. Công tác tuyên truyền, quảng bá về du lịch của tỉnh được đẩy mạnh, hình ảnh về mảnh đất, con người, các lễ hội độc đáo của Tuyên Quang ngày càng được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đã cơ bản đảm bảo tốt các điều kiện phục vụ du khách. Các sản phẩm du lịch ngày càng đa dạng, thu hút ngày càng nhiều du khách tham quan, trải nghiệm.


Đồng chí Trương Thế Hùng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh
Thu ngân sách vượt chỉ tiêu kế hoạch

Năm 2019, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 2.106 tỷ đồng, đạt 101,3% kế hoạch. Kết quả này thể hiện bức tranh kinh tế của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều lĩnh vực kinh tế có nhiều khởi sắc tạo được nguồn thu. Thời gian qua, ngành Thuế cũng đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, địa phương trong việc triển khai các giải pháp khai thác các nguồn thu, đôn đốc doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế. Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, ngành Thuế tỉnh đã tích cực tập trung rà soát tổng thể các nguồn thu, chống thất thu ngân sách, bám sát các doanh nghiệp để kịp thời đôn đốc nộp ngân sách nhà nước.


Đồng chí Hoàng Đức Tiến, Phó Giám đốc Sở Công Thương
Sản xuất công nghiệp đạt chỉ tiêu

Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 đạt 15.660 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch, tăng 9,5% so với năm 2018; chỉ số sản xuất công nghiệp đạt 110%. Kết quả trên thể hiện nỗ lực rất lớn của các doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, kinh doanh. Các cơ quan quản lý Nhà nước đã tích cực hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh phù hợp; thông tin dự báo các biến động về giá cả, thị trường; tăng cường công tác cải cách TTHC, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã thực hiện tốt công tác khuyến công, qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh.

Tin cùng chuyên mục