Yên Sơn chuẩn bị tốt nhân sự: Đại hội Phụ nữ cấp cơ sở

- Hội LHPN huyện Yên Sơn có 29 cơ sở Hội, trong đó, 28 cơ sở hội cấp xã, 1 Hội Phụ nữ Công an huyện. Tính đến hết tháng 3-2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã phê duyệt Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021-2026 cho 29/29 cơ sở Hội.

Thời gian qua, Hội LHPN huyện đã bám sát Hướng dẫn số 47/HD-ĐCT ngày 18-9-2020 về công tác nhân sự Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2021-2026 của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam. Qua đó, chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở Hội chuẩn bị nhân sự và tổ chức bầu cử theo đúng quy định của Đảng và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh chủ chốt của các cấp Hội bảo đảm tiêu chuẩn, số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính liên hiệp, có sự kế thừa và phát triển, thực sự là những người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh trò chuyện với Ủy viên BCH khóa mới, hội viên phụ nữ tại Đại hội đại biểu Phụ nữ xã Hoàng Khai (Yên Sơn) lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội LHPN xã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy và hội cấp trên về việc chuẩn bị nhân sự trước, trong và sau Đại hội. Quá trình tổ chức các hội nghị cho ý kiến về nhân sự tái cử hoặc tham gia lần đầu, tùy điều kiện thực tế, các cấp hội có thể lồng ghép trong cùng một hội nghị nhưng vẫn phải bảo đảm đúng quy trình (giới thiệu nhân sự tái cử trước, giới thiệu nhân sự tham gia lần đầu sau...).

Chị Ngô Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội LHPN huyện nhấn mạnh, để xây dựng Đề án nhân sự đảm bảo yêu cầu, chất lượng đề ra, Hội LHPN huyện chỉ đạo các cơ sở Hội chú trọng kiện toàn đội ngũ chi hội trưởng, chi hội phó từ những tháng cuối năm 2020, thực hiện đúng quy trình 5 bước về công tác nhân sự trước Đại hội. Các chức danh này không được chi trả phụ cấp, một số nhân sự được giới thiệu còn mải mê phát triển kinh tế hoặc bị người thân, gia đình phản đối nên công tác kiện toàn gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, các cấp Hội Phụ nữ đã phối hợp với chi ủy chi bộ tăng cường tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao vai trò, trách nhiệm của nhân sự được lựa chọn, bởi vậy công tác kiện toàn vẫn đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, Chủ tịch Hội LHPN xã Thắng Quân cho biết, quá trình thực hiện quy trình 5 bước về công tác nhân sự trước Đại hội được Hội LHPN xã thực hiện theo đúng hướng dẫn, đảm bảo mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. Theo đó, nhân sự được giới thiệu tái cử vào BCH khóa mới qua lấy phiếu tín nhiệm đạt 100%, nhân sự được giới thiệu tham gia lần đầu vào BCH khóa mới qua lấy phiếu tín nhiệm đạt 90% trở lên. Vừa qua, Hội LHPN xã đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ xã lần thứ XX. Qua đó, đã bầu 13 đồng chí vào BCH khóa mới. Chất lượng BCH khóa mới được nâng lên so với nhiệm kỳ trước; 6/13 đồng chí có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng, trung cấp; 7/13 đồng chí có trình độ lý luận sơ cấp chính trị trở lên.  

Chị Phương Huyền Sâm vừa tái cử Chủ tịch Hội LHPN xã Hoàng Khai lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021- 2026 cho biết, tại Đại hội đã bầu 13 đồng chí vào BCH khóa mới, trong đó, tái cử 7 đồng chí, chiếm 53,84%; tham gia lần đầu 6 đồng chí, chiếm 46,16%. Số ủy viên BCH là chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, chi hội trưởng, chi hội phó, tổ trưởng, tổ phó chiếm 90%; số còn lại là cơ cấu ngành, cá nhân tiêu biểu. Về độ tuổi, bảo đảm có 3 độ tuổi trong BCH (dưới 40 tuổi, từ 40 tuổi đến 50 tuổi và trên 50 tuổi), trong đó ít nhất có 10% độ tuổi dưới 40.

Thời gian qua, cấp ủy địa phương cũng luôn quan tâm, chú trọng công tác cán bộ nữ. Hằng năm, Đảng ủy các xã rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, đảm bảo tỷ lệ nữ, tỷ lệ trẻ và cơ cấu 3 độ tuổi gắn với công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ nữ. Đây cũng là tiền đề quan trọng trong xây dựng Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhất là nhân sự giới thiệu chức danh chủ chốt Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội LHPN xã. Theo tổng hợp từ Đề án nhân sự của cấp cơ sở nhiệm kỳ 2021 - 2026 của toàn huyện, tổng số Ủy viên BCH là 326 đồng chí; trình độ học vấn THPT 181 đồng chí, THCS 145 đồng chí; trình độ chuyên môn đại học 61 đồng chí, cao đẳng 14 đồng chí, trung cấp 31 đồng chí; sơ cấp lý luận chính trị 32 đồng chí; đảng viên 169 đồng chí. Chủ tịch Hội LHPN cấp xã có trình độ chuyên môn đại học 22 đồng chí, cao đẳng 5 đồng chí, trung cấp 2 đồng chí; trình độ lý luận chính trị trung cấp 24 đồng chí, sơ cấp 5 đồng chí. Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp xã có trình độ chuyên môn đại học 18 đồng chí, cao đẳng 5 đồng chí, trung cấp 5 đồng chí; trình độ lý luận chính trị trung cấp 7 đồng chí, sơ cấp 21 đồng chí.

Công tác nhân sự được làm tốt đảm bảo thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ các cấp của huyện Yên Sơn. Trong nhiệm kỳ mới, Hội LHPN huyện Yên Sơn phấn đấu xây dựng một đội ngũ cán bộ Hội đủ tâm, tầm, trí tuệ để lãnh đạo phong trào và hoạt động Hội trong giai đoạn mới. Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, 100% cán bộ chủ chốt phụ nữ cấp cơ sở có trình độ chuyên môn đại học; Chủ tịch Hội LHPN cấp xã có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên, Phó Chủ tịch Hội LHPN cấp xã có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên.

Bài, ảnh: Bích Hằng

Tin cùng chuyên mục