Tiếng việt | English

Giáo dục - Đào tạo: Kết quả quan trọng và thách thức to lớn

TQĐT - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Kết luận số 51 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020; Kết luận của ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giáo dục - đào tạo tỉnh ta đã thu nhiều kết quả quan trọng.

Chúng ta tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học; tổ chức an toàn, nghiêm túc các kỳ thi trung học phổ thông quốc gia; tiếp tục thực hiện đề án sắp xếp lại điểm trường, lớp học gắn với bố trí sắp xếp số lượng người làm việc đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh; xây dựng đề án, chiến lược phát triển của Trường Đại học Tân Trào; triển khai xây dựng kế hoạch, đề án huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ...

Tuy nhiên, để sớm đạt mục tiêu tổng quát và xuyên suốt của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI: phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc và trước yêu cầu nhiệm vụ của giáo dục - đào tạo tỉnh nhà trong bối cảnh của thời kỳ hội nhập sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang phát triển mạnh mẽ, thì chúng ta phải vượt qua nhiều thách thức to lớn. 

Kết luận số 51 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xác định một nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục - đào tạo là: “Tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và đào tạo, chú trọng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực. Nâng cao hiệu quả, chất lượng đào tạo nghề, trong đó tập trung nghề trọng điểm hướng tới đạt chuẩn nghề theo tiêu chuẩn quốc gia và ASEAN…; đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh”.

Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ đó, đòi hỏi giáo dục, đào tạo phải đem lại cho người học sự đổi mới sâu sắc về tư duy, những kiến thức, kỹ năng mới, khả năng sáng tạo, thích ứng với thách thức và những yêu cầu mới mà các phương pháp giáo dục truyền thống không thể đáp ứng.

Theo đó, thiết nghĩ Trường Đại học Tân Trào và các trường dạy nghề của tỉnh cần tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ nghiên cứu, thu hút cán bộ giỏi, các chuyên gia trong và ngoài nước hợp tác với nhà trường. Cùng với đó, các trường cần tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, các trường đại học quốc tế để xây dựng mô hình giáo dục - đào tạo 4.0 theo kịp với xu hướng công nghệ hiện đại. Tỉnh cũng cần có chính sách hỗ trợ hình thành và phát triển các vườn ươm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để gắn kết chặt chẽ giữa các vườn ươm khởi nghiệp với Trường đại học Tân Trào, Trường Cao đẳng nghề kỹ thuật - Công nghệ, các trường chuyên nghiệp, dạy nghề và các doanh nghiệp. 

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục