Tiếng việt | English

Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020

TQĐT - Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Kết luận 28 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nhiệm vụ, giải pháp phát triển du lịch giai đoạn 2016-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cụ thể hóa bằng Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020.

Kế hoạch đã đề ra một số mục tiêu chủ yếu: Năm 2020 đón 1,7 triệu lượt khách; cơ sở hạ tầng kỹ thuật du lịch tương đối đồng bộ tại các khu, điểm du lịch trọng điểm của tỉnh; tạo việc làm cho khoảng 16.000 lao động ngành du lịch; đến năm 2020, phấn đấu 100% cán bộ, công chức, viên chức trong ngành du lịch được bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về du lịch, 60% lao động du lịch trực tiếp được bồi dưỡng kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ; phấn đấu xây dựng Khu du lịch lịch sử, văn hóa và sinh thái Tân Trào trở thành Khu du lịch quốc gia.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm: Triển khai có hiệu quả Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, hoàn thành quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; tập trung huy động các nguồn lực đầu tư hạ tầng thiết yếu vào các khu du lịch của tỉnh như Khu du lịch quốc gia Tân Trào, Khu du lịch trung tâm thành phố Tuyên Quang và phụ cận, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm và vùng phụ cận, Khu du lịch sinh thái Nà Hang; đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp, các thành phần kinh tế đầu tư, khai thác và phát triển các loại hình du lịch lịch sử văn hóa, nghỉ dưỡng, sinh thái, tâm linh, du lịch cộng đồng; củng cố, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về công tác du lịch, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch.

Có 54 việc cụ thể được xác định trong khuôn khổ 5 nội dung và giải pháp lớn về nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của du lịch đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tập trung đầu tư, thu hút đầu tư; đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, tăng cường liên kết vùng; công tác quy hoạch và triển khai thực hiện quy hoạch phát triển du lịch; công tác quản lý và phát triển nguồn nhân lực du lịch. Trong đó có nhiều nội dung liên quan đến các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân như: Triển khai cuộc vận động nhân dân tự giác và tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, lịch sự, tôn trọng pháp luật, xây dựng phong cách ứng xử văn minh, thái độ cởi mở, chân thành đối với khách du lịch. Đầu tư xây dựng các thương hiệu du lịch đặc trưng của tỉnh như du lịch lịch sử văn hóa Tân Trào, du lịch tâm linh, Lễ hội Thành Tuyên, Lễ hội Động Tiên, Lễ hội Cam sành, Lễ hội rước Mẫu Đền Hạ, Lễ hội Lồng tông…; phát triển thêm loại hình du lịch mới, dịch vụ du lịch mới như du lịch tham quan, trải nghiệm sản xuất chè sạch tại làng chè Vĩnh Tân, xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, du lịch thể thao cao cấp, sản phẩm chính là phát triển sân golf để thu hút khách du lịch; thu hút, mời gọi các khu vực tư nhân đầu tư kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch, chú trọng đầu tư xây dựng các khách sạn cao cấp, khu nghỉ dưỡng, khu sinh thái, khu vui chơi giải trí, khu thương mại - dịch vụ cao cấp.

Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2016-2020 được xây dựng chi tiết, các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố, Mặt trận, đoàn thể, nhân dân đều được vào cuộc để tập trung phát triển du lịch bảo đảm bền vững, trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục