Tiếng việt | English

Không uống rượu, bia trong giờ làm việc

TQĐT - Để giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và hiệu quả giải quyết công việc tại các cơ quan, đơn vị, ngày 25-10-2018, UBND tỉnh đã ra Chỉ thị số 06 về việc thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia vượt quá nồng độ cho phép.

UBND tỉnh chỉ thị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố: Thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác trong giờ làm việc; không uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác ngoài giờ làm việc nhưng làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong giờ làm việc; chấp hành nghiêm quy định Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông, tuyệt đối không điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia và đồ uống có cồn khác vượt quá nồng độ cho phép. Trường hợp vi phạm sẽ bị xem xét kỷ luật nghiêm theo quy định hiện hành.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND tỉnh, chủ tịch UBND huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Văn bản số 2912 ngày 20-6-2016 của UBND tỉnh. Bổ sung ngay vào quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị quy định nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác trước giờ làm việc buổi sáng, trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác ngoài giờ làm việc nhưng làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong giờ làm việc và nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông khi đã uống rượu, bia, đồ uống có cồn khác vượt quá nồng độ cho phép. Đưa việc chấp hành các quy định này là một tiêu chí đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cuối năm.

Các hội nghị khi tổ chức bữa ăn trưa của ngày làm việc không sử dụng rượu, bia và đồ uống có cồn khác. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phụ trách trực tiếp cho dừng ngay công việc để yêu cầu kiểm điểm khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc quyền quản lý vi phạm các quy định sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn khác theo chỉ thị của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật. 

Người đứng đầu chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị này; trường hợp để xảy ra vi phạm sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.

Cùng với đó, UBND tỉnh chỉ thị các cơ quan: Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Tuyên Quang và đề nghị các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, vận động, theo dõi, kiểm tra, giám sát, xử lý hoặc kiến nghị cấp thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định việc thực hiện Chỉ thị này của UBND tỉnh.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục