Tiếng việt | English

Kỳ vọng xuân Kỷ Hợi

TQĐT Xuân Kỷ Hợi - Năm Mậu Tuất 2018 đã đi qua, để lại những dấu ấn sâu đậm về một năm nhiều thành công của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà. Các chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch. Kinh tế của tỉnh tiếp tục phát triển, sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế được chăm lo, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trong bức tranh nhiều màu sắc tươi sáng ấy, có những gam màu nổi bật, là kết tinh của ý Đảng hợp lòng dân, đó là: Đẩy mạnh trồng rừng, cấp chứng chỉ rừng bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế FSC, tăng giá trị gỗ rừng trồng, tạo tiền đề từng bước xây dựng Tuyên Quang trở thành hình mẫu phát triển kinh tế lâm nghiệp của cả nước. Nông nghiệp hàng hóa phát triển mạnh, hình thành các sản phẩm chủ lực như cam, chè, cá đặc sản đã có mặt tại những thị trường lớn trong nước và nước ngoài. Xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, nhà văn hóa thôn, bản, tổ nhân dân, kênh mương, giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa tiếp tục được xây dựng mang lại diện mạo mới cho khu vực nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế hàng hóa và tạo không gian sinh hoạt cộng đồng.

Hệ thống kết cấu hạ tầng tiếp tục được đầu tư. Hoàn thành xây dựng cầu Bình Ca, tiếp tục xây dựng cầu Tình Húc; điều chỉnh quy hoạch, mở rộng thành phố Tuyên Quang theo tiêu chí đô thị loại II và xây dựng các đô thị trong tỉnh.

Năm Mậu Tuất 2018 cũng là năm du lịch Tuyên Quang khởi sắc. Lượng khách du lịch, doanh thu xã hội về du lịch tăng cao so với năm 2017. Một số dự án phát triển du lịch đang được triển khai tại Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm, Khu du lịch Na Hang - Lâm Bình. Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Tân Trào đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Danh lam thắng cảnh Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang - Lâm Bình được xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt. 

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Những thành tựu to lớn, toàn diện ấy là tiền đề hết sức quan trọng, cho phép chúng ta kỳ vọng vào một mùa xuân mới - Xuân Kỷ Hợi 2019 sẽ gắn liền với sự phấn đấu nỗ lực vượt bậc của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, sớm đưa tỉnh ta trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục