Tiếng việt | English

Những quyết sách mạnh mẽ và quyết tâm chính trị cao

TQĐT - Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chúng ta đã đạt được những kết quả quan trọng. Tuy nhiên, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh chưa thật sự thông thoáng, hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 3 năm gần đây có tăng nhưng vẫn xếp hạng thấp.

Trước yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế của nước ta ngày càng sâu rộng và yêu cầu của thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với mục tiêu phấn đấu đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, ngày 27-5-2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 17 về lãnh đạo thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2020. Đây cũng chính là nghị quyết triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm thứ nhất trong nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Nghị quyết 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra những quyết sách mạnh mẽ, quyết tâm thực hiện được mục tiêu:

“Xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh; khuyến khích các tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp; thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư trong nước và ngoài nước, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Huy động đa dạng các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phấn đấu đến năm 2020, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh khoảng 2.000 doanh nghiệp, trong đó doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh trên 1.500 doanh nghiệp.

Giảm tối thiểu 30% thời gian doanh nghiệp và người dân thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, kinh doanh.

Giai đoạn 2016-2020, các chỉ số thành phần tăng bình quân 0,2 - 0,9 điểm/năm, chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh xếp hạng ở các tỉnh đứng đầu trong nhóm thứ hạng khá”.

Có 9 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được đề ra để thực hiện các mục tiêu nói trên, đó là: (1) Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý của Nhà nước, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. (2) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. (3) Thực hiện tốt nhiệm vụ nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. (4) Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. (5) Đẩy nhanh việc xây dựng và vận hành chính quyền điện tử. (6) Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng. (7) Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. (8) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. (9) Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư.

Nội dung từng nhiệm vụ, giải pháp phản ánh quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, mọi người dân và nhất là các doanh nghiệp hãy nghiên cứu kỹ nghị quyết, tranh thủ tối đa vận hội để đưa kinh tế tỉnh nhà phát triển. Hy vọng, Nghị quyết 17 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo ra một đòn bẩy mạnh, gạt bỏ những rào cản, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nuôi dưỡng những ý tưởng khởi nghiệp độc đáo, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp và các thành phần kinh tế trong tỉnh phát triển, thu hút thật nhiều nhà đầu tư có năng lực và tiềm lực mạnh tầm cỡ trong nước và quốc tế tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục