Tiếng việt | English

Phát huy truyền thống QĐND Việt Nam anh hùng

- Hôm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vui mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân (QĐND) Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Cách đây 75 năm, ngày 22 tháng 12 năm 1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chỉ thị ghi rõ: “Tên Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, nghĩa là chính trị trọng hơn quân sự. Nó là đội tuyên truyền”; “Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân là đội quân đàn anh, mong cho chóng có những đội đàn em khác”. Thực hiện Chỉ thị của Người, QĐND Việt Nam từ chỗ chỉ có 34 chiến sỹ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã không ngừng lớn mạnh, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ "trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng".

QĐND Việt Nam đã làm nòng cốt cùng toàn dân tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám 1945; bảo vệ chính quyền nhân dân và tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đỉnh cao là chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. QĐND Việt Nam đã làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ miền Bắc XHCN, không ngừng tiến lên chính quy, hiện đại; tiến hành cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Non sông liền một dải, quân đội ta đã khắc phục hậu quả chiến tranh, ổn định đời sống nhân dân; cùng toàn dân chiến thắng trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế ở Cam-pu-chia; đẩy mạnh huấn luyện, xây dựng nền nếp chính quy, tham gia phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với quân đội cả nước, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lực lượng vũ trang tỉnh ta luôn nêu cao truyền thống cách mạng, đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, mưu trí, dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của QĐND Việt Nam anh hùng. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Tuyên Quang có trên 10.000 con em các dân tộc tham gia bộ đội, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và huy động hàng chục nghìn tấn lương thực, thực phẩm phục vụ tiền tuyến; hoàn thành xuất sắc sứ mệnh xây dựng căn cứ địa và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cơ quan đầu não của Đảng và Chính phủ. Nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang Tuyên Quang đã lập nhiều chiến công hiển hách với các trận đánh tiêu biểu: Trận địa lôi Km7, trận Bình Ca, Khe Lau trên sông Lô, sông Gâm, góp phần làm nên chiến thắng Thu Đông 1947, chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Tuyên Quang đã tiễn 42.000 con em các dân tộc trong tỉnh ra tiền tuyến, huy động 33.840 lượt dân quân, tự vệ, trên 672.200 ngày công phục vụ chiến đấu, đồng thời thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ nghĩa và chi viện kịp thời cho cuộc chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong cuộc kháng chiến bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, Tuyên Quang đã huy động trên 30.000 lượt dân quân, tự vệ với hơn 1,5 triệu ngày công xây dựng tuyến phòng thủ biên giới; động viên hàng chục nghìn con em lên đường làm nhiệm vụ, góp phần cùng cả nước giữ vững biên cương của Tổ quốc.

Bước vào thời kỳ đổi mới, lực lượng vũ trang tỉnh luôn chủ động, sáng tạo trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, từng bước xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ và địa bàn vững mạnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phòng chống có hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Tình hình thế giới và trong nước đang đem đến thời cơ, thuận lợi và cả khó khăn, thách thức, đặt ra nhiều vấn đề mới, yêu cầu mới to lớn, phức tạp hơn trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân đội ta kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; tỏ rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, ra sức phát huy nội lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, đẩy lùi nguy cơ, kiên trì công cuộc đổi mới, củng cố quốc phòng; tiếp tục xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Toàn quân thường xuyên cảnh giác, chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp nảy sinh, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân giữa lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chúng ta càng thêm tự hào về truyền thống anh dũng bách chiến bách thắng của QĐND Việt Nam anh hùng. Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc của quê hương cách mạng Tân Trào lịch sử nguyện hết lòng vì nước, vì dân, quyết xứng đáng với truyền thống tự hào, vì vinh quang của dân tộc, vì độc lập tự do của đất nước, vì cuộc sống của chúng ta hôm nay và tương lai rạng rỡ của các thế hệ mai sau.

Lam Nguyễn

Tin cùng chuyên mục