Tiếng việt | English

Phát huy vai trò của người đứng đầu trong ngăn chặn việc nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp

- Thời gian qua, cả hệ thống chính trị nhân dân đã vào cuộc tích cực trong công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng (PCTN), có bước tiến rõ rệt và chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số ít cán bộ lợi dụng vị trí công tác, kẽ hở, lòng tin của một bộ phận người dân để sách nhiễu, gây phiền hà, kéo dài thời gian giải quyết công việc; gây bức xúc, làm xói mòn niềm tin của người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội.

Vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 10 một cách nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, xác định một số giải pháp về cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch, đổi mới công nghệ quản lý; tăng cường công tác tuyên truyền, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; tăng cường thanh tra, kiểm tra công vụ, xây dựng cơ chế giám sát, phát hiện vi phạm…

Đặc biệt, kế hoạch xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương phải đề cao trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện và tăng cường trách nhiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại, giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, tố cáo của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng, thay vì giải quyết.

Người đứng đầu phải thường xuyên giám sát các cơ quan, đơn vị, nhất là các cơ quan, lực lượng thực thi pháp luật có yếu tố nhạy cảm; tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; kiên quyết đưa ra khỏi bộ máy những công chức, viên chức thoái hóa, biến chất, vi phạm pháp luật; bố trí lựa chọn những cán bộ có phẩm chất, đạo đức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ để đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm, nhất là đối với các trưởng đoàn thanh tra, kiểm tra… Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu trách nhiệm để cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý trực tiếp có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân, doanh nghiệp; xử lý ngay người đứng đầu có biểu hiện bao che, dung túng nhân viên dưới quyền có hành vi sai trái…

Tin rằng với sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, sự tăng cường giám sát các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội sẽ góp phần ngăn chặn, xử lý có hiệu quả việc nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Nguyễn Kiên

Tin cùng chuyên mục