Tiếng việt | English

Tăng cường bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng

TQĐT - Thực hiện Chỉ thị số 557/CT- BNN-TCLN ngày 25-01-2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường ngăn chặn các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng, ngày 5-3-2019, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 502/UBND-NLN chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý nhà nước về lâm nghiệp, tổ chức thanh tra, kiểm tra các khu rừng trọng điểm trên địa bàn tỉnh, kiên quyết thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định pháp luật, có biện pháp quản lý, bảo vệ, phát triển rừng đúng quy định, không để bị tái lấn, chiếm đất rừng; xác định “đầu nậu” tổ chức truy quét, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là trách nhiệm của chủ rừng, các đơn vị có liên quan thiếu trách nhiệm, để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật.

UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, điều chỉnh phương án phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương đảm bảo chủ động lực lượng, phương tiện, theo phương châm “4 tại chỗ”; đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn chủ rừng thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng tại các khu rừng có nguy cơ cháy cao, tổ chức lực lượng phát hiện sớm đám cháy mới phát sinh, dập tắt lửa ngay từ đầu, hạn chế thấp nhất về cháy rừng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy rừng nghiêm trọng.

Đồng thời chỉ đạo các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội thực hiện quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường tuần tra, kiểm soát các khu rừng trọng điểm trên địa bàn, đảm bảo lực lượng, phương tiện, thiết bị trực 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các ngành liên quan tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 557/CT-BNN-TCLN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy rừng, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác nhằm phát hiện sớm các điểm cháy rừng; bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tiếp nhận và xử lý thông tin về phòng cháy, chữa cháy rừng, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trong mọi tình huống.

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân đội, Dân quân tự vệ xã và lực lượng bảo vệ rừng của chủ rừng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi lấn chiếm đất rừng, chặt phá, khai thác, vận chuyển, mua bán lâm sản trái pháp luật. Quản lý chặt chẽ các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản trên địa bàn tỉnh theo chuỗi cung ứng gắn với truy xuất nguồn gốc gỗ, lâm sản hợp pháp; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản trái phép. 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng theo chức năng, nhiệm vụ được giao; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng.

UBND tỉnh chỉ rõ các địa phương, đơn vị nào để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn chiếm sử dụng đất lâm nghiệp sai mục đích; cháy rừng nghiêm trọng mà không có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời, thì lãnh đạo địa phương, đơn vị đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Xuân Tùng

Tin cùng chuyên mục