Tiếng việt | English

Thi đua hoàn thành nhiệm vụ năm “về đích”

- Chào năm mới 2020 - năm “về đích” thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI! 

Bước vào năm mới, chúng ta mang theo niềm tự hào vì dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng năm qua Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh vẫn đạt được nhiều thành tựu trên các mặt. Những kết quả đó là kết tinh của tinh thần đoàn kết trong toàn Đảng bộ; sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của HĐND, UBND tỉnh; sự đồng thuận, nỗ lực, sáng tạo không ngừng của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh. 

Bước vào năm mới, chúng ta mang theo niềm tự hào Đảng ta tròn 90 xuân, đang ngày càng trong sạch vững mạnh; tự hào đất nước ta tròn 75 tuổi, chưa bao giờ có được cơ đồ như hôm nay. 

Phát huy những thành quả đã đạt được, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 45 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đó cũng là quyết tâm của năm về đích, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu của nhiệm kỳ 2015 - 2020; lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tự hào với truyền thống Thủ đô Khu giải phóng, Thủ đô Kháng chiến; tràn đầy niềm tin về một Việt Nam hùng cường, về Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh; Đảng bộ và nhân dân Tuyên Quang nguyện phát huy sức mạnh đoàn kết, sáng tạo, vượt mọi khó khăn để đưa tỉnh nhà đạt thêm những thành tựu mới.  

 Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục