Tiếng việt | English

Tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp

- Đảng và Nhà nước, tỉnh ta luôn coi trọng vị trí, vai trò của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân như là lực lượng xung kích, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đồng thời có nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp.

Kỷ niệm 15 năm Ngày doanh nhân Việt Nam năm nay (13/10/2019) cũng là lần thứ III Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ tôn vinh và trao tặng danh hiệu, giải thưởng doanh nhân, danh nghiệp tiêu biểu nhằm ghi nhận, tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp tiêu biểu có những đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đó là những thuận lợi cơ bản để giới doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh ta phát triển và vươn lên trong thời kỳ hội nhập và phát triển.

Theo thống kê đến nay toàn tỉnh có 1.631 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký trên 16.888 tỷ đồng. Năm 2018, tổng doanh thu của các doanh nghiệp đạt 27.736 tỷ đồng, tăng 40,6% so với năm 2016; tổng lợi nhuận trước thuế của các doanh nghiệp là 739 tỷ đồng, tăng 58,5% so với năm 2016; số lượng lao động làm việc trong các loại hình doanh nghiệp là 45.947 người; thu nhập bình quân của người lao động là 5,8 triệu đồng/người/tháng. Đặc biệt, trong 3 năm (2016 - 2018) các doanh nghiệp đã đóng góp cho ngân sách địa phương với tổng số tiền 3.024 tỷ đồng; tổng giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp đạt 252,6 triệu USD. Riêng năm 2018 đóng góp của khu vực doanh nghiệp vào GRDP của tỉnh là 14,01%, tăng 12,89% so với năm 2016. Các con số này đang minh chứng cho vai trò và tác động ngày càng lớn của doanh nghiệp và của giới doanh nhân với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong thời gian tới tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải cách hành chính, miễn giảm thuế, hỗ trợ vốn...; xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, kinh doanh; quyết liệt chống phiền hà, sách nhiễu để tiếp sức cho doanh nghiệp nâng cao khí thế hào hứng lập nghiệp và phát triển cơ nghiệp, bảo đảm đạt được mục tiêu 2.000 doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020, trong đó có trên 1.500 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Cùng với đó mỗi doanh nhân, doanh nghiệp cần chú trọng nâng tầm doanh nghiệp và tạo ra sức mạnh cạnh tranh trên thị trường. Các doanh nghiệp cần chủ động, nhanh chóng sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp; ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào hoạt động quản lý, quản trị doanh nghiệp, xúc tiến thương mại; tập trung đầu tư máy móc hiện đại phục vụ sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm và cải thiện môi trường làm việc cho người lao động. Xây dựng đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh ngày càng lớn mạnh, hội nhập kinh tế quốc tế hiệu quả, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và của tỉnh.

Nguyễn Kiên

Tin cùng chuyên mục