Tiếng việt | English

Chủ trương hợp lòng dân

- Năm 2011, từ xuất phát điểm chưa có xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân chỉ đạt 2,8 ...

Nhớ lời Bác dạy

- Ngày 20-3-1961, tại Sân Vận động Thị xã Tuyên Quang, Bác Hồ đã nói chuyện với đồng bào ...

Tin xem nhiều

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng gia đình

- Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là ...

Xây dựng nét đẹp văn hóa mới

- Từ ngày 15/11/2020, Nghị định 117/2020/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế chính thức có hiệu lực thi hành.