Chiêm Hóa bước đầu đưa nghị quyết vào cuộc sống

- Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH Đảng bộ huyện Chiêm Hóa đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm trên tất cả các lĩnh vực với mục tiêu tạo chuyển biến và hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đồng chí Quan Văn Duyên, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Chiêm Hóa cho biết, BCH Đảng bộ huyện đã bổ sung hoàn chỉnh, ban hành nghị quyết đại hội, thông qua chương trình hành động và xây dựng chương trình làm việc, chương trình giám sát toàn khóa của BCH. 


 Người dân xã Linh Phú (Chiêm Hóa) phát triển sản phẩm chè Pà Thẻn
theo chuỗi liên kết gắn với thị trường tiêu thụ.

BCH Đảng bộ huyện phân công từng đồng chí trong BCH, BTV Huyện ủy phụ trách các lĩnh vực và phụ trách các chi, đảng bộ trực thuộc. Bên cạnh đó, Huyện ủy, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã mở các lớp bồi dưỡng, học tập, quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết khóa mới cho cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Cấp cơ sở đã triển khai quán triệt nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân. Qua đó, mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn đều nắm được chủ trương, đường lối phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới. Đồng chí La Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang nói, xã Vinh Quang được huyện lựa chọn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay sau Đại hội, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Vinh Quang xây dựng, ban hành Kế hoạch thực hiện điểm “thôn nông thôn mới kiểu mẫu” tại thôn Phong Quang. Sau khi rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu của thôn, những chỉ tiêu nào thuộc về nhân dân thực hiện đã được triển khai với tinh thần tự nguyện, tự giác và chủ động. Cụ thể như định hướng vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở rộng phát triển sản xuất, chăn nuôi với quy mô lớn, lựa chọn một số mô hình sản xuất có hiệu quả để nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa như: Cây gấc, bí đao với các hình thức liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm, kết hợp với phát triển dịch vụ…

Đồng chí Đỗ Văn Hiếu, Chủ tịch UBND xã Hùng Mỹ cho biết, xã đã chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, xây dựng chương trình hành động toàn khóa của Đảng bộ. Đảng ủy đã cụ thể hóa thành chương trình hành động phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Trong đó, Đảng ủy xác định phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn là nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục tận dụng tiềm năng, lợi thế phát triển dược liệu, chăn nuôi...

Huyện Chiêm Hóa đã sẵn sàng dồn toàn lực thực hiện nghị quyết các cấp, trong đó chú trọng vào 2 khâu đột phá: Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo chuỗi liên kết gắn với thị trường tiêu thụ; tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng thị trấn Vĩnh Lộc đạt tiêu chí đô thị loại IV và phát triển trung tâm 5 xã đạt tiêu chí đô thị loại V; 3 nhiệm vụ trọng tâm là huy động, sử dụng có hiệu quả nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng, các khâu đột phá, thu hút các dự án đầu tư phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, cơ khí; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển du lịch, bố trí nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, điểm du lịch trọng điểm, chú trọng xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng của huyện; đổi mới đồng bộ, toàn diện công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ nhất là cán bộ thuộc diện Ban Thương vụ Huyện ủy quản lý. Từ đó, hoàn thành các mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra như: Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 56 triệu đồng/năm; hoàn thành xây dựng nông thôn mới thêm 6 xã, đạt tỷ lệ 60%; thu hút trên 150.000 lượt khách du lịch; thu ngân sách nhà nước đạt trên 100 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa trên 17%...   

Bài, ảnh: Thu Trang

Tin cùng chuyên mục