Chủ động “rửa tay”

- Trong buổi tiếp xúc cử tri mới đây, Tổng bí thư nhấn mạnh nếu không quyết tâm chống cho được tham nhũng, tiêu cực, hư hỏng, suy thoái cán bộ thì đến lúc nào đó coi chừng ảnh hưởng tới chế độ. Do đó phải giữ được phẩm chất, tư cách, đạo đức, lối sống trong sạch và giữ cho được kỷ luật, kỷ cương. 

Tổng bí thư cũng nhắc, không phải xử nặng mới là tốt, không phải cách hết chức vụ mới là tốt. Chúng ta khuyến khích ai đã trót “nhúng chàm” rồi thì rửa tay đi. Trung ương đã có chủ trương rất nhân văn là khuyến khích cán bộ nào có sai phạm tự giác xin thôi việc, tự giác nộp lại tiền của đã tham ô, tham nhũng sẽ được miễn giảm, xử nhẹ hơn.

Bên cạnh đó, cán bộ nào ngoan cố phải xử. Có người trốn đi nước ngoài cũng sẽ bị thực hiện các biện pháp để bắt về nước rồi xử lý. Trường hợp thực hiện các biện pháp mà không có kết quả thì xử vắng mặt. Bởi luật pháp của chúng ta cho phép xử vắng mặt, tuyên bố công khai. Điều đó thể hiện sự quyết liệt phòng, chống tham nhũng của Đảng, nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ bộ máy, bảo vệ chế độ. 

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của cách mạng, của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết”. Nên khi đã trót nhúng chàm, tức là đã đặt lợi ích cá nhân lên trên lợi ích của Đảng, của dân; thì  phải biết sớm tỉnh ngộ mà sửa chữa.

Dân tộc ta vốn có truyền thống nhân đạo, khoan dung, “không đánh người chạy lại” nên những ai “quay đầu” thì sẽ nhận được sự khoan hồng. Chính vì vậy, Đảng khuyến khích những người đã trót “nhúng chàm” biết tự mình “rửa tay”.  Tuy nhiên, cần chủ động tự “rửa tay” mới đáng được hưởng sự khoan hồng.                         

Ngọc Linh

Tin cùng chuyên mục