Tiếng việt | English

Chú trọng kiểm tra, giám sát và xử lý sai phạm của tổ chức Đảng, đảng viên

- Trong năm 2019, ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đề ra. Trong đó, việc chủ động kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm đã góp phần phòng ngừa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đẩy lùi sai phạm, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Giữa năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Chiêm Hóa đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Chi bộ Trung tâm Viễn thông 5, thuộc Đảng bộ huyện Chiêm Hóa về việc chấp hành Điều lệ Đảng; nghị quyết, chỉ thị của Đảng, quy chế làm việc và nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát trong Đảng. Qua kiểm tra cho thấy một số vi phạm như chi bộ đã không tổ chức sinh hoạt chi bộ thường kỳ mỗi tháng 1 lần, từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 6 năm 2019. Theo đó, chi bộ đã bỏ sinh hoạt 20/42 kỳ. Trách nhiệm thuộc về tập thể Chi bộ Trung tâm Viễn thông 5 và đồng chí nguyên Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Viễn thông 5, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (thời điểm từ tháng 1 năm 2016 đến hết tháng 6-2018) và đồng chí Phó Bí thư chi bộ Trung tâm Viễn Thông 5, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xây dựng hình thức kỷ luật đối với tập thể Chi bộ Trung tâm Viễn thông 5; đề nghị các đơn vị có liên quan kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xem xét kỷ luật đối với các cá nhân liên quan.


Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Lang Quán (Yên Sơn) trao đổi nhiệm vụ kiểm tra giám sát.

Đây chỉ là 1 trong số nhiều cuộc kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm mà Ủy ban Kiểm tra các cấp trong tỉnh đã thực hiện trong thời gian qua. Theo thống kê, trong năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra 4 cuộc đối với 1 tổ chức đảng và 8 đảng viên, có 4 cấp ủy viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề như việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản, việc chỉ đạo thực hiện các quy định của Đảng và Nhà nước về quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động trong công tác Đảng; trong việc sử dụng xe ô tô của cơ quan; thực hiện kê khai tài sản của cán bộ, đảng viên; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Theo đó, kết luận 8 đảng viên được kiểm tra và 7 đảng viên liên quan có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật; đã thi hành kỷ luật 10 đảng viên. Ngoài ra, 1 tổ chức đảng và 4 đảng viên được Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra có khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đã nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục.

Ủy ban kiểm tra các huyện cũng đã thực hiện 5 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 tổ chức đảng và 10 đảng viên, trong đó có 6 cấp ủy viên. Qua  kiểm tra kết luận 4 tổ chức đảng và 10 đảng viên có vi phạm, đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với 2 tổ chức và 3 đảng viên; khiển trách 1 tổ chức, 5 đảng viên; thực hiện cách chức 1 đảng viên, 1 đảng viên yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm và 1 tổ chức đảng kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân liên quan. Ủy ban kiểm tra các đảng ủy cơ sở đã thực hiện 32 cuộc kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 2 tổ chức đảng và 38 đảng viên. Qua kiểm tra, đã đánh giá khách quan, trung thực, đúng quy trình, quy định, xét tính chất, mức độ vi phạm và thi hành kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên theo đúng quy định.

Theo đánh giá của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của đảng viên và tổ chức đảng đã phản ánh đúng thực tế, thể hiện quyết tâm cao của Ủy ban Kiểm tra cấp ủy các cấp trong Đảng bộ tỉnh, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Ủy ban Kiểm tra các cấp sẽ tiếp tục tập trung vào việc nắm bắt tình hình thực tiễn, kịp thời rà soát, phát hiện dấu hiệu vi phạm của các tổ chức đảng, đảng viên để lựa chọn và tổ chức xây dựng kế hoạch kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban kiểm tra các cấp tham mưu giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác nhân sự, góp phần giúp các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bài, ảnh: Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục